Skip to main content

Cenné dáta
pre inteligentnú flotilu

Robte dôležité rozhodnutia na základe dát. Telematické riešenia pre flotily v rôznych aplikačných oblastiach pomáhajú šetriť náklady, automatizovať procesy a zefektívniť riadenie.

VýhodyRiešenia
Výhody

GX Solutions zbiera a vyhodnocuje užitočné dáta, ktoré pomáhajú firmám rásť

3500

Gigabajtov dát mesačne

Informácie v reálnom čase

Správne dáta správnym ľuďom v pravý čas. Naše riešenia nie sú iba pohybujúce sa body na mape. Poskytujú obsiahle dáta o stave vozidiel, strojov a iných objektov aj o aktivite zamestnancov.

Elektronizácia agendy

Úspora pracovného času zamestnancov vďaka elektronickej evidencii a dokumentácii bez papierov. Administratíva i procesy bez čakania na informácie a zdĺhavé úkony personálu. Nechýbajú dáta, vďaka ktorým sa zjednodušia, zrýchlia a zautomatizujú mnohé úkony.

Organizované riadenie

Informácie prichádzajúce v pravý čas zlepšujú správu vozových parkov, kontrolné operácie i manažment úloh. Umožňujú monitorovať a riadiť na diaľku každodennú agendu. Naše technológie pomáhajú podnikom inovovať a posúvať prevádzku na vyššiu úroveň.

Trvalé prevádzkové úspory

Telematické riešenia sú vhodný nástroj pri riadení, plánovaní, rozhodovaní aj ochrane majetku. Neustály prehľad o prevádzke vozového parku šetrí zdroje. Vďaka nemu zistíte, kde unikajú financie a kde je priestor na zlepšenie.

Podpora legislatívy

Naše riešenia pomáhajú dodržiavať legislatívne nariadenia niektorých logistických prevádzok. Napríklad v nákladnej, autobusovej a železničnej doprave, pri distribúcii termolabilných komodít alebo v odpadovom hospodárstve.

Služby

Monitoring nie je iba GPS. Je to komplex nástrojov, ktoré vyhodnotia všetko merateľné vo vašej činnosti

1000

hodín podpory klientom mesačne

Digitálny zber dát

Telematické jednotky, senzory a diagnostické príslušenstvo na snímanie, prenos a komunikáciu údajov. Hardvérové riešenia na získavanie výkonových ukazovateľov a merateľných dát pre rôzne monitorované objekty a činnosti.

Softwarové riešenia

Moderné softvérové nástroje pre spracovanie a prístup k dátam v reálnom čase. Dostupnosť údajov na jednom mieste a na pár klikov zo spoľahlivého cloudu. Digitálny reporting aktuálneho stavu. API pre integráciu dát tam, kde potrebujete.

Inovácie na mieru

Návrh, vývoj a implementácia riešení podľa požiadaviek klientov. Úpravy, programovanie a funkcionality pre konkrétne potreby klienta alebo špecifiká prevádzky. IoT riešenia a integračné platformy so systémami tretích strán.

Výskum a vývoj

Sme certifikovaná spoločnosť s aktívnou realizáciou projektov v oblastiach od priemyslu, dopravy, až po smart city riešenia. Výsledkom sú MIS a ERP nástroje pre vyššiu úroveň podnikových procesov.

Technická podpora

Vlastný vývoj a zázemie. Montážno-servisné strediská a mobilné posádky pre dostupnosť podpory v každom regióne. Ponúkame konzultácie, školenia, helpdesk, SLA služby a individuálny prístup počas celej spolupráce.

Aplikované IT riešenia

Pod našou taktovkou vznikajú inovatívne riešenia. Spájajú dovtedy neprepojené informácie, parametre a udalosti. Tvoríme riešenia pre elektronizáciu podnikových procesov, Digitalizujeme a pomáhame s kontrolou pracovných operácií aj naprieč procesom.
Riešenia

Vďaka širokému záberu tém pomáhame v rôznych odvetviach

750

zákazníkov

Komunálne služby

Zber odpadu

Digitalizácia nádob. Automatizácia zvozu. Evidencia.

Preprava VOK a VKK

Identifikácia a logistika veľkoobjemových kontajnerov.

Údržba ciest

Monitoring techniky a nadstavieb. Elektronický manažment prác.
Telematické riešenia patria k inováciám v témach smart city. Naše technológie zabezpečujú zber, analýzu a efektívne využívanie dát. Pomáhajú monitorovať prevádzku komunálnej techniky a jednotlivé obslužné činnosti v rámci zimnej a letnej údržby. V oblasti odpadového hospodárstva prinášajú inteligentný manažment odpadu s automatizáciou zvozov a elektronickou evidenciou. Výsledkom je reálny prehľad z diania v teréne a dokumentovaný priebeh služieb pre samosprávu, firmy aj občanov.  Monitoring, elektronizácia a digitalizácia skvalitňujú a rozvíjajú regióny.

Doprava a špedícia

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel a návesov.

Monitoring autobusovej dopravy

Prehľad prevádzkových parametrov a kvality prepravy.

Monitoring železničnej dopravy

Správa a riadenie prevádzky i procesov dopravcu.
Telematické riešenia na vyhodnotenie prevádzky pri preprave tovaru a osôb. Monitorovanie vozidiel, autobusov a vlakov prináša podrobné informácie o preprave, vrátane kontroly paliva. Systém poskytuje reporty pre viacero úrovní spoločnosti: dispečing, ekonomika, prevádzka a údržba, špedícia prepráv, controlling, obchod. Podporuje aj dodržiavanie legislatívy u jednotlivých dopravcov.

Skladovanie a distribúcia

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti a pohybu techniky

Distribučná logistika

Kvalita prepravy termolabilných komodít pod kontrolou

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.
Pre optimalizáciu internej logistiky je reálna vyťaženosť techniky dôležitým ukazovateľom. Naše telematické riešenia poskytujú podklady a štatistiky pre prehľad manipulácie. Kľúčové údaje pre efektivitu práce techniky a jej obsluhy. Informácie zamerané na produktivitu aj zdroje. Vďaka tomu podniky zlepšujú plánovanie, údržbu, procesy aj investície na chod prevádzky.

Stavebníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo

Monitoring strojov a pracovných nadstavieb

Vyťaženosť stavebných mechanizmov

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel a návesov.

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.
Telematické riešenia na vyhodnotenie prevádzky stavebnej, lesnej a poľnohospodárskej techniky. Užitočné dáta pre analýzu výkonov a využitia strojov v reálnom čase. Systém na sledovanie aktivity a nákladov prídavných zariadení. Kompletná ochrana pred stratami paliva a neoprávneným používaním strojov. Jednoduchšia agenda s reálnymi podkladmi pre účtovanie výkonov.

Monitoring vozidiel a objektov

GPS monitoring vozidiel

Využívanie vozidiel. Kontrola pohybu, jázd, stavu aj spotreby.

Digitálna autoškola

Certifikovaná identifikácia výučby s údajmi pre systém JISCD

Tracking objektov GX UL

Jednoduchý lokátor a sledovanie prevádzky
Telematické riešenia na monitoring a vyhodnotenie prevádzky vozidiel do 3,5 t. Analýza používania služobných vozidiel jednotlivými zamestnancami v podobe elektronickej knihy jázd. Autorizované využívanie vozidiel pre lepšiu disciplínu vodičov. Minimum administratívy s podkladmi pre uplatnenie nadspotreby vozidiel.

Priemysel a výrobná logistika

Inteligentná logistika

Výrobná logistika
Výrobný proces
Riadený sklad

Manipulácia zdvíhacej techniky

Prehľad práce, pohybu a obsluhy mostových žeriavov.

RTLS lokalizácia

Objekty aj osoby
Tok materiálu
Riadená logistika

Doprava zamestnancov

Vyťaženosť liniek pri dotovanom cestovnom od zamestnávateľa.

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti a pohybu techniky
Telematické riešenia zjednodušujú riadenie logistiky a obslužnej činnosti. Pre firmy predstavujú podporu procesného riadenia v podobe elektronizácie výrobných procesov. Zber dát je kľúčový pre kvalitnú a rýchlu vnútropodnikovú logistiku. Nazbierané údaje slúžia na identifikáciu objektov, monitoring techniky, elektronickú evidenciu operácií, automatizáciu úloh a presnú dokumentáciu.  Real-time informácie k dochádzke zamestnancov zasa sprehľadnia náklady a pomáhajú udržať plynulosť výroby.

Štandardizácia TSI

Dátová platforma GX RDIP pre železničnú dopravu

Integrovaný nástroj v procesoch a systémoch dopravcu na podporu európskej normy TSI.
Toto aplikované IT riešenie je odpoveďou na nariadenie európskej únie štandardizovať komunikačné kanály a dátové toky. Prinášame integrovaný nástroj na podporu a automatizáciu procesov dátovej výmeny všetkých subjektov železničnej dopravy, v súlade s európskym štandardom TSI.

Aplikované IT riešenia

Elektronický manažment údržby ciest

Inovatívne riešenie na trhu v podobe elektronizácie procesov riadenia údržby komunikácií.
Toto aplikované IT riešenie je novinkou pre vyššiu úroveň správy ciest. Robte svoju činnosť moderne, rýchlejšie a lepšie. Systém pre elektronické plánovanie, evidenciu a riadenie údržby. Moderné  technológie nahradia všetku papierovú agendu. Okrem elektronizácie prináša intuitívne funkcie pre prácu, komunikáciu a dokumentáciu dispečingu s pracovníkmi v teréne. Mobilná aplikácia zabezpečí dôveryhodné dáta v reálnom čase a na správnom mieste. Nástroj, ktorého súčasťou je aj inteligentná stazka dennej činnosti.

Spolupráca

Zber dát. Komunikácia. Vizualizácia.

Navigácia a komunikácia

Dátová integrácia

Rôzne informačné a ERP systémy

Lokalizácia a logistické údaje

Riadenie cestnej dopravy, logistika, špedícia
Vďaka API rozhraniu GX systému sme schopný integrácie dát s akýmkoľvek využívaným ERP systémom klienta. V každej z uvedených oblastí, máme množstvo riešení, ktorých súčasťou je prepájanie a výmena dát rôzneho rozsahu. Spolupracujeme s rôznymi informačnými systémami: špedičné softvéry; programy pre agendu odpadového hospodárstva, ekonomiku, personalistiku, pre vodárenské spoločnosti a iné. Máme bohaté skúsenosti aj s integráciou dát do intranetového prostredia klientov. Pre potreby zákazníkov aplikujeme aj rôzne produkty, mobilné zariadenia a prvky RFID riešení zberu dát.
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a optimalizujte prevádzku aj náklady

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.euO nás

Už od roku 1999 strážime firmám náklady s užitočnými dátami.

Sme slovenská spoločnosť zameraná na vývoj telematických riešení. Dohliadajú na prevádzku flotíl rozličného typu, zloženia, účelu užívania a obslužnej činnosti. Zlepšujeme modernými technológiami riadenie vozových a strojových parkov. Naše služby zabezpečujú komplexný monitoring objektov a poskytovanie informácií prostredníctvom autonómneho systému alebo ako integrované riešenie do využívaných informačných systémov. Prioritou je spoľahlivosť zberu a reportovania dát sprevádzaná dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou. Cieľom našej činnosti pre klienta sú jednoduché, praktické a inovatívne riešenia pre inteligentnú prevádzku.

Pôsobíme aj v Čechách, Maďarsku a v Poľsku. 

20

rokov skúseností v telemetrii

750

spokojných klientov

50

silný tím profesionálov

4

medzinárodné pôsobenie v štyroch krajinách EÚ
Referencie

Ste v dobrej spoločnosti

Zo systému si vieme vyexportovať informácie pre obyvateľov – číslo domu a priradená odpadová nádoba a množstvo komunálneho odpadu. Máme presný prehľad, koľko máme v obci odpadových nádob v jednotlivých objemoch. Máme prehľad, kedy sa vývoz uskutočnil s presnosťou na minútu.

Obec Dojč

Monitoring precízne kontroluje PHM v takom rozsahu ako potrebujeme. Predstavuje pre nás databázu informácií. Zdvihla sa aj kultúra a úroveň komunikácie vo firme. Výhodou je tiež prepojenie so softvérom ŠPED, ktorý využíva naša spoločnosť.

Chemosvit Chedos

Začínali sme so sledovaním polohy a nafty. Systém sme zavádzali ako nevyhnutný nástroj kontroly. Vidíme, kedy vodič sadne do auta a na základe podrobných záznamov vozidla tvoríme mzdové výkazy. V roku 2014 sme prešli na novú verziu systému so softvérom Smart TDM. S dlhodobo dosahovanými pozitívnymi výsledkami monitoringu vidíme ďalšie možnosti.

Eurokontor

Systém ako celok hodnotíme veľmi pozitívne a investícia do neho sa nám vracia v úsporách a efektívnych opatreniach, ktoré sme schopný zaviesť len vďaka dátam z tohto systému. Online poloha ako aj presnosť údajov PHM sú veľmi presné a spoľahlivé. MTH, čas práce, ale aj zvyšné služby taktiež spĺňajú vysoký štandard. Monitorovanie kontajnerov sa javí ako prínos.

TSR Slovakia

Z pohľadu manažmentu sú prínosom široké možnosti tlače reportov o vyťaženosti, efektivite vozidiel a VZV, resp. mesačných grafov prejdenej vzdialenosti a prehľad výskytu jednotlivých VZV v rôznych výrobných oddeleniach, čo predstavuje podklad pre efektívnejšie zásahy do personálneho a technického zabezpečenia oddelenia vnútropodnikovej dopravy.

Chemosvit fólie

Vďaka monitorovaciemu systému od firmy GX Solutions, máme podrobný prehľad o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, presných časoch výjazdov, ako aj návratu na firmu, čo nám uľahčuje kontrolu vyťaženosti zamestnancov v rámci pracovného času, kontrolu výkonu práce cez víkendy a dodržiavanie dohodnutých termínov.

TS Senica

Monitorovací systém používaný našou firmou od roku 2007 nám priniesol úspory PHM, máme prehľad o jazdách vozidiel, zrušili sme pracné vypisovanie stazky vodičom a nahradili sme ju elektronickou stazkou jazdy zrušili sme čierne jazdy.

Správa ciest SÚC PSK

Chceli sme získať kontrolu nad bezpečnosťou. A to znížením možností stretu človeka s človekom, vozíka s iným vozíkom. Môžeme byť v kľude. Ideme cestou inovácií, s ktorými máme bezpečnosť a efektivitu pod kontrolou za každých podmienok.

Hydro Extrusion Slovakia
Blog

Témy a novinky GX technológií
pre inteligentné riadenie flotíl

Prinášame témy z oblasti smart logistiky, smart odpadov, novinky o produktoch GX a prípadové štúdie firiem, ktorým sme pomohli robiť informované rozhodnutia na základe kvalitných dát.

Pozrieť blog
anti-kolízny systém gx active safety
Nové

GX Active Safety na konferencii Aktuálne otázky bezpečnosti práce

Zvýšenie úrovne bezpečnosti práce pomocou inteligentných riešení zlepšuje ochranu osôb aj efektivitu prevádzky.
bezpečný pohyb osôb
PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE

Bezpečnosť pohybu zamestnancov a techniky s inovatívnym prístupom

Antikolízny systém GX Active Safety pre bezpečný pohyb osôb a techniky, priestoru a prevádzky logistiky.
SMART LOGISTIKA

Vnútropodniková logistika môže byť smart vďaka zberu dát a digitalizácii

Inteligentnou robia logistiku digitálne technológie, ale častokrát aj zmena prístupu. Ak nedokáže byť vnútropodniková logistika…

Kontakt

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/2091 0600
info@gx.sk
marketing@gx.sk

Technická podpora

Telefonicky v prac. dňoch na čísle

02/2129 9999

Elektronicky cez GX HelpDesk

Naše zastúpenie v regiónoch

BA, TT:    0918 506 711

NR, TN:    0917 345 385

BB, ZA:    0917 851 114

PO, KE:    0905 487 092

obchod@gx.sk

Fakturačné údaje

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270
IČ DPH: SK2022906875
DIČ: 2022906875

Výpis z Obchodného registra Mestského súdu BA III, Oddiel Sa, Vložka 4863/B

Slovenská sporiteľna, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Názov účtu: GX SOLUTIONS, a.s.
BIC: GIBASKBX, IBAN SK32 0900 0000 0051 5750 0970