Cenné dáta
pre inteligentnú flotilu

Robte dôležité rozhodnutia na základe dát. Telematické riešenia pre flotily v rôznych aplikačných oblastiach pomáhajú šetriť náklady, automatizovať procesy a zefektívniť riadenie.

VýhodyRiešenia
Výhody

GX Solutions zbiera a vyhodnocuje užitočné dáta, ktoré pomáhajú firmám rásť

3500

Gigabajtov dát mesačne

Informácie v reálnom čase

Správne dáta správnym ľuďom v pravý čas. Naše riešenia nie sú iba pohybujúce sa body na mape. Poskytujú obsiahle dáta o stave vozidiel, strojov a iných objektov aj o aktivite zamestnancov.

Elektronizácia agendy

Úspora pracovného času zamestnancov vďaka elektronickej evidencii a dokumentácii bez papierov. Administratíva i procesy bez čakania na informácie a zdĺhavé úkony personálu. Nechýbajú dáta, vďaka ktorým sa zjednodušia, zrýchlia a zautomatizujú mnohé úkony.

Organizované riadenie

Informácie prichádzajúce v pravý čas zlepšujú správu vozových parkov, kontrolné operácie i manažment úloh. Umožňujú monitorovať a riadiť na diaľku každodennú agendu. Naše technológie pomáhajú podnikom inovovať a posúvať prevádzku na vyššiu úroveň.

Trvalé prevádzkové úspory

Telematické riešenia sú vhodný nástroj pri riadení, plánovaní, rozhodovaní aj ochrane majetku. Neustály prehľad o prevádzke vozového parku šetrí zdroje. Vďaka nemu zistíte, kde unikajú financie a kde je priestor na zlepšenie.

Podpora legislatívy

Naše riešenia pomáhajú dodržiavať legislatívne nariadenia niektorých logistických prevádzok. Napríklad v nákladnej, autobusovej a železničnej doprave, pri distribúcii termolabilných komodít alebo v odpadovom hospodárstve.

Slide Komplexný
monitoring
vašej flotily
Služby

Monitoring nie je iba GPS. Je to komplexný systém, ktorý meria a vyhodnotí to podstatné vo vašej činnosti

1000

hodín podpory klientom mesačne

Inteligentný zber dát

Telematické jednotky, hardvér a diagnostické príslušenstvo určené na snímanie, zber a spracovanie prevádzkových údajov a výkonových ukazovateľov monitorovaných objektov.

Softwarové nástroje

Moderné softvérové nástroje pre okamžitý prístup k údajom z cloudu. Dostupnosť údajov na jednom mieste a na pár klikov. Mobilná aplikácia, online reporting informácií a API pre migráciu dát do iných informačných systémov.

Riešenia na mieru

Návrh, vývoj a implementácia riešení podľa konkrétnych požiadaviek. Úpravy, programovanie a funkcionality pre potreby klienta a prevádzky. IoT riešenia a integrácia dát s informačnými systémami tretích strán.

Výskum a vývoj

Sme certifikovaná spoločnosť s aktívnou realizáciou projektov v oblastiach od priemyslu, dopravy, až po smart city riešenia. Výsledkom sú MIS a ERP nástroje pre vyššiu úroveň podnikových procesov.

Technická podpora

Vlastné montážno-servisné strediská a mobilné posádky pre dostupnosť podpory v každom regióne. Ponúkame konzultácie, školenia, helpdesk, SLA služby a individuálny prístup počas celej spolupráce.

Aplikované IT riešenia

Pod našou taktovkou vznikajú absolútne inovácie. Spájajú dovtedy neprepojené informácie, parametre a udalosti. Tvoríme riešenia pre elektronizáciu podnikových procesov, výmenu dát a systémovú kontrolu konkrétnych operácií i naprieč procesom.
Riešenia

Vďaka širokému záberu tém pomáhame v rôznych odvetviach

750

zákazníkov

Komunálne služby

Zber odpadu

Množstvový zber. Identifikácia nádob. Automatizácia zvozu.

Preprava VOK a VKK

Logistika a identifikácia veľkoobjemových kontajnerov.

Údržba ciest

Monitoring komunálnej techniky a riadenie údržby komunikácií.
Telematické riešenia patria k inováciám pre budovanie smart city. Pomáhajú monitorovať prevádzku vozidiel a jednotlivých obslužných činností v oblasti správy ciest a odpadového hospodárstva. Výsledkom sú informácie z diania v teréne a zdokumentovaná úroveň služieb pre samosprávy, firmy aj občanov. Tieto moderné technológie zabezpečujú zber, analýzu a lepšie využívanie dát. Monitorovanie, elektronizácia a digitalizácia prispievajú k skvalitňovaniu života v regiónoch.

Doprava a špedícia

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel a návesov.

Monitoring autobusovej dopravy

Prehľad prevádzkových parametrov a kvality prepravy.

Monitoring železničnej dopravy

Správa a riadenie prevádzky i procesov dopravcu.
Telematické riešenia na vyhodnotenie prevádzky pri preprave tovaru a osôb. Monitorovanie vozidiel, autobusov a vlakov prináša podrobné informácie o preprave, vrátane kontroly paliva. Systém poskytuje reporty pre viacero úrovní spoločnosti: dispečing, ekonomika, prevádzka a údržba, špedícia prepráv, controlling, obchod. Podporuje aj dodržiavanie legislatívy u jednotlivých dopravcov.

Skladovanie a distribúcia

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti a pohybu techniky

Distribučná logistika

Kvalita prepravy termolabilných komodít pod kontrolou

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.
Pre optimalizáciu internej logistiky je reálna vyťaženosť techniky dôležitým ukazovateľom. Naše telematické riešenia poskytujú podklady a štatistiky pre prehľad manipulácie. Kľúčové údaje pre efektivitu práce techniky a jej obsluhy. Informácie zamerané na produktivitu aj zdroje. Vďaka tomu podniky zlepšujú plánovanie, údržbu, procesy aj investície na chod prevádzky.

Stavebníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo

Monitoring strojov a pracovných nadstavieb

Vyťaženosť stavebných mechanizmov

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel a návesov.

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.
Telematické riešenia na vyhodnotenie prevádzky stavebnej, lesnej a poľnohospodárskej techniky. Užitočné dáta pre analýzu výkonov a využitia strojov v reálnom čase. Systém na sledovanie aktivity a nákladov prídavných zariadení. Kompletná ochrana pred stratami paliva a neoprávneným používaním strojov. Jednoduchšia agenda s reálnymi podkladmi pre účtovanie výkonov.

Správa firemných vozidiel

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring používania a ochrana flotily vozidiel

Digitálna autoškola

Certifikovaná identifikácia výučby s údajmi pre systém JISCD
Telematické riešenia na monitoring a vyhodnotenie prevádzky vozidiel do 3,5 t. Analýza používania služobných vozidiel jednotlivými zamestnancami v podobe elektronickej knihy jázd. Autorizované využívanie vozidiel pre lepšiu disciplínu vodičov. Minimum administratívy s podkladmi pre uplatnenie nadspotreby vozidiel.

Priemysel a výrobná logistika

Inteligentná logistika

Úplné inovácie pre manažment výrobnej logistiky.

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti a pohybu techniky

Manipulácia zdvíhacej techniky

Prehľad práce, pohybu a obsluhy mostových žeriavov.

Doprava zamestnancov

Vyťaženosť liniek pri dotovanom cestovnom od zamestnávateľa.
Telematické riešenia zjednodušujú riadenie logistiky a obslužnej činnosti. Pre firmy predstavujú podporu procesného riadenia v podobe elektronizácie výrobných procesov. Zber dát je kľúčový pre kvalitnú a rýchlu vnútropodnikovú logistiku. Nazbierané údaje slúžia na identifikáciu objektov, monitoring techniky, elektronickú evidenciu operácií, automatizáciu úloh a presnú dokumentáciu.  Real-time informácie k dochádzke zamestnancov zasa sprehľadnia náklady a pomáhajú udržať plynulosť výroby.

Štandardizácia TSI

Dátová platforma GX RDIP pre železničnú dopravu

Integrovaný nástroj v procesoch a systémoch dopravcu na podporu európskej normy TSI.
Toto aplikované IT riešenie je odpoveďou na nariadenie európskej únie štandardizovať komunikačné kanály a dátové toky. Prinášame integrovaný nástroj na podporu a automatizáciu procesov dátovej výmeny všetkých subjektov železničnej dopravy, v súlade s európskym štandardom TSI.

Aplikované IT riešenia

Elektronický manažment údržby ciest

Inovatívne riešenie na trhu v podobe elektronizácie procesov riadenia údržby komunikácií.
Toto aplikované IT riešenie je novinkou pre vyššiu úroveň správy ciest. Robte svoju činnosť moderne, rýchlejšie a lepšie. Systém pre elektronické plánovanie, evidenciu a riadenie údržby. Moderné  technológie nahradia všetku papierovú agendu. Okrem elektronizácie prináša intuitívne funkcie pre prácu, komunikáciu a dokumentáciu dispečingu s pracovníkmi v teréne. Mobilná aplikácia zabezpečí dôveryhodné dáta v reálnom čase a na správnom mieste. Nástroj, ktorého súčasťou je aj inteligentná stazka dennej činnosti.
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.euO nás

Už od roku 1999 pomáhame našim klientom zlepšovať podnikanie užitočnými dátami.

Sme slovenská spoločnosť zameraná na vývoj telematických riešení. Dohliadajú na prevádzku flotíl rozličného typu, zloženia, účelu užívania a obslužnej činnosti. Zlepšujeme modernými technológiami riadenie vozových a strojových parkov. Naše služby zabezpečujú komplexný monitoring objektov a poskytovanie informácií prostredníctvom autonómneho systému alebo ako integrované riešenie do využívaných informačných systémov. Prioritou je spoľahlivosť zberu a reportovania dát sprevádzaná dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou. Cieľom našej činnosti pre klienta sú jednoduché, praktické a inovatívne riešenia pre inteligentnú prevádzku.

Pôsobíme aj v Čechách, Maďarsku a v Poľsku. 

20

rokov skúseností v telemetrii

750

spokojných klientov

50

silný tím profesionálov

4

medzinárodné pôsobenie v štyroch krajinách EÚ
Referencie

Ste v dobrej spoločnosti

Zo systému si vieme vyexportovať informácie pre obyvateľov – číslo domu a priradená odpadová nádoba a množstvo komunálneho odpadu. Máme presný prehľad, koľko máme v obci odpadových nádob v jednotlivých objemoch. Máme prehľad, kedy sa vývoz uskutočnil s presnosťou na minútu.

Obec Dojč

Monitoring precízne kontroluje PHM v takom rozsahu ako potrebujeme. Predstavuje pre nás databázu informácií. Zdvihla sa aj kultúra a úroveň komunikácie vo firme. Výhodou je tiež prepojenie so softvérom ŠPED, ktorý využíva naša spoločnosť.

Chemosvit Chedos

Začínali sme so sledovaním polohy a nafty. Systém sme zavádzali ako nevyhnutný nástroj kontroly. Vidíme, kedy vodič sadne do auta a na základe podrobných záznamov vozidla tvoríme mzdové výkazy. V roku 2014 sme prešli na novú verziu systému so softvérom Smart TDM. S dlhodobo dosahovanými pozitívnymi výsledkami monitoringu vidíme ďalšie možnosti.

Eurokontor

Systém ako celok hodnotíme veľmi pozitívne a investícia do neho sa nám vracia v úsporách a efektívnych opatreniach, ktoré sme schopný zaviesť len vďaka dátam z tohto systému. Online poloha ako aj presnosť údajov PHM sú veľmi presné a spoľahlivé. MTH, čas práce, ale aj zvyšné služby taktiež spĺňajú vysoký štandard. Monitorovanie kontajnerov sa javí ako prínos.

TSR Slovakia

Z pohľadu manažmentu sú prínosom široké možnosti tlače reportov o vyťaženosti, efektivite vozidiel a VZV, resp. mesačných grafov prejdenej vzdialenosti a prehľad výskytu jednotlivých VZV v rôznych výrobných oddeleniach, čo predstavuje podklad pre efektívnejšie zásahy do personálneho a technického zabezpečenia oddelenia vnútropodnikovej dopravy.

Chemosvit fólie

Vďaka monitorovaciemu systému od firmy GX Solutions, máme podrobný prehľad o pohybe vozidiel, prestávkach a prejazdoch, presných časoch výjazdov, ako aj návratu na firmu, čo nám uľahčuje kontrolu vyťaženosti zamestnancov v rámci pracovného času, kontrolu výkonu práce cez víkendy a dodržiavanie dohodnutých termínov.

TS Senica

Monitorovací systém používaný našou firmou od roku 2007 nám priniesol úspory PHM, máme prehľad o jazdách vozidiel, zrušili sme pracné vypisovanie stazky vodičom a nahradili sme ju elektronickou stazkou jazdy zrušili sme čierne jazdy.

Správa ciest SÚC PSK

Kontakt

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Tel.: 02/2091 0600
info@gxsolutions.eu
marketing@gxsolutions.eu

Technická podpora

Telefonicky v prac. dňoch na čísle

02/2129 9999

Elektronicky cez GX HelpDesk

Naše zastúpenie v regiónoch

BA, TT:    0918 506 711

NR, TN:    0917 345 385

BB, ZA:    0917 851 114

PO, KE:    0905 487 092

obchod@gxsolutions.eu

Fakturačné údaje

GX SOLUTIONS, a.s.
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
IČO: 45232270
IČ DPH: SK2022906875
DIČ: 2022906875

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu BA I., Oddiel Sa, Vložka 4863/B

Slovenská sporiteľna, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Názov účtu: GX SOLUTIONS, a.s.
BIC: GIBASKBX, IBAN SK32 0900 0000 0051 5750 0970