Monitoring nákladnej dopravy

GX truck

Sledovanie kamiónov, vozidiel a návesov

Chcem vedieť viac

Od lokalizácie po komplexný záznam prevádzky

Systém sleduje pozície a pohyb vozidiel na trase online. Nad mapou zobrazí aktuálny stav prevádzkových veličín. Jazdy vozidla umožní kontrolovať v archivovanej histórii. Definovaním vlastných lokalít je strážený pohyb pri tankovaniach, príjazdoch, zastaveniach, prestojoch, nakládkach a vykládkach i parkovaní. Vyhodnotenie údajov v prehľade jázd zlepšuje plánovanie. Systém stráži rýchlosti vozidla, otáčky motora, voľnobeh, rozjazdy a brzdenia. Slúžia na vyhodnotenie jazdného štýlu pre lepší prístup alebo ohodnotenie vodičov.

Meranie spotreby a úbytku PHM

Palivo najčastejšie sledujeme meraním hladiny v nádrži (aj u viacnádržových vozidiel) pre kontrolu stavu a spotreby PHM. Podozrenie na náhly úbytok systém okamžite odhalí a upozorní naň. Možnú krádež preukázateľne odhalí aj pri porovnaní dokladovaného a skutočne natankovaného paliva. Vozidlo vieme zabezpečiť aj detekciou krádeže pri odstavenom kamióne. Nameranú spotrebu paliva systém porovná aj voči nastavenej normospotrebe vozidla. Doplnkom kontroly PHM môžu byť vyčítané údaje z FMS zbernice.

Meranie spotreby PHM stráži krádeže nafty

Výkon práce z tachografu

Systém s identifikáciou vodiča umožňuje automatické vyčítanie dát z tachografu pre dodržiavanie predpisov. Z predikcie AETRu má dispečer prehľad o pracovnej dobe a výkone vodiča, ktorý zlepšuje plánovanie. Hladká integrácia údajov z tachografu cez vzdialené vyčítanie karty vodiča šetrí čas. Inteligentná správa dát z tachografu zjednoduší aj spracovanie diét a miezd.

Komunikácia medzi kanceláriou a vozidlom s elektronickou stazkou

Vodič bezplatne cez chat komunikuje s dispečingom a s inými vodičmi cez mobilnú aplikáciu. V nej sa môže aj prihlásiť k jazde.
Výmena informácií od odjazdu po návrat. Údaje o úlohách, trasách a stave jazdy zlepšujú plánovanie a riešenie udalostí. Výsledkom je vykazovaná činnosť vodiča a prehľad prepráv v automaticky generovanej elektronickej stazke.
Prepojenie na softvéry dopravných a zasielateľských spoločností zrýchli agendu, zautomatizuje prácu s prepravou a spresní fakturovanie služieb.

Bezpečnosť nákladu so správou návesov a nadstavieb

Prepojíme ťahače, návesy a vodičov. Identifikácia návesu voči vozidlu sprehľadňuje prípájanie a odpájanie návesov. Systém sleduje aj chod rôznych prídavných zariadení ako sú nezávislé kúrenie, cisterny, chladiace agregáty, čerpadlá a pod. Monitoruje teplotu v nákladovom priestore. Bezpečnosť nákladu ošetruje detekciou otvorenia dverí alebo technologických zariadení. Na otvorenie dverí, a ďalšie prevádzkové stavy, je možné aktivovať alarmy. Vozidlo je chránené aj v nestráženom priestore.

Monitoring domiešavačov

Systém monitoruje ako dlho a kde pracoval domiešavač. Sníma smer otáčania bubna a sleduje vysypanie betónu. Lokalizácia a rozmiestnenie vozidiel zlepší organizovanie dispečingu. Betonárky dokážu až o tretinu zrýchliť prípravu suroviny k zákazníkovi. Kontrolu spotreby je možné využiť na motiváciu a hodnotenie vodičov.

Funkcie

GX truck zbiera a reportuje všetky potrebné dáta pre inteligentnú prevádzku nákladnej dopravy 

Identifikácia vodičov pre autorizovaný prístup s priradením ku každej jazde

Blokovanie vozidla pri neprihlásení sa vodiča

Predikcia AETR

Hlásenie prekročenia hraníc a vyhodnotenie v reporte

Automatický výpočet diét

Štýl jazdy vodičov a poznatky pre prístup ku vozidlám

Manipulácia vodičov s palivom pre zníženie výdajov

Servisy, prehliadky a poistné udalosti

Alarmy na rôzne stavy a udalosti prepravy

Sledovanie vozidiel cez mobilnú aplikáciu

Možnosť reportov priamo na email

Prenos údajov do podnikového softvéru

Využitie

Inteligentné riadenie prepráv s lepším dispečingom a automatizáciou

Inteligentné riadenie prepráv so spoľahlivými dátami

Automatizácia činností pre vyššiu úroveň prepráv a úsporu času

Zjednodušené fungovanie dispečingu

Podklady pre zrýchlenie administratívy a dodržiavanie predpisov

Prevencia pred stratami a krádežami

Lepšia disciplína a správanie vodičov

Správa nákladov a odporúčania na optimalizáciu výdajov

Kontrola prevádzky vozidiel s trvalými úsporami zdrojov

Video

Pozrite si GX truck v akcii

Špedícia prepráv

Náš monitorovací systém umožňuje výmenu dát s vašimi softvérovými partnermi. K dispozícii sú údaje pre tretie strany, ktoré ovplyvňujú spoľahlivosť a bezpečnosť prepravy. Pod kontrolou sú parametre ako pozícia vozidla, pohyb na trase, rýchlosť a vývoj zásielky v čase.

 • dohľad nad zákazkou
 • kontrola termínov a časov
 • vyššia bezpečnosť prepravy
 • spoľahlivejší pohyb tovaru 
 • vyššia kvalita a flexibilita služieb

Sledovanie vozidiel s TimoCom

Pri využívaní aplikácie TC eMap od spoločnosti TimoCom zabezpečíme prepojenie nášho systému s platformou TimoCom. Umožní vašim partnerom online sledovanie vozidiel. Inteligentné zdieľanie údajov o pohybe a dodaní zásielky so zadávateľom.

 • lepší prehľad o zásielkach
 • zvýšenie transparentnosti a bezpečnosti
 • dôveryhodnejšie partnerstvá
 • podpora plnenia zákaziek

 Sledovanie prepráv dreva

Pre vozidlá so špecifickou prepravou dreva zaznamenáva GPS systém dôležité prevádzkové údaje. Poskytuje pozície, trasy časy a režimy jázd. Na vyhodnotenie prepravy slúžia aj kľúčové logistické údaje v systéme. Napr. chronológia nakládok a vykládok, oneskorenia na trase, pôvod dreva a iné. Monitoring spresní fakturáciu dodávateľom v spolupráci so softvérom objednávateľa takejto prepravy.

 • dostupnosť logistických údajov
 • rýchle vyhľadávanie a spracovanie informácií
 • lepšia organizácia nakládok a vykládok s optimalizáciou dopravy
 • kontrola množstva a pôvodu dreva
 • operatívne riešenie udalostí prepravy
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v doprave a špedícii

Monitoring autobusovej dopravy

Prehľad prevádzkových parametrov a kvality jazdy.

Monitoring železničnej dopravy

Správa a riadenie prevádzky i procesov dopravcu.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne