Monitoring autobusovej dopravy

GX bus

Monitoring zbiera a reportuje všetko potrebné pre inteligentnú a bezpečnú prevádzku autobusovej dopravy

Chcem vedieť viacPreprava zamestnancov

Sledovanie prepravných trás

Sledovanie aktuálnej polohy vozidla online, vrátane údajov k stavu prevádzky. Zobrazenie rozmiestnenia autobusov podľa trás alebo liniek nad mapou. Kedykoľvek môžete nahliadnuť do reportov archivovanej histórie jázd. Definovanie oblasti pohybu pomáha ku kontrole príjazdov, odjazdov, prestojov, zastávok, či tankovaní. Systém zanalyzuje aj ďalšie neželané udalosti na trase. Za vodiča je automaticky vedená elektronická kniha s kompletným prehľadom jázd.

Monitoring prevádzky autobusu

Stav vozidla je možné zistiť a kontrolovať kedykoľvek. K dispozícii sú rôzne prevádzkové parametre online aj z histórie jázd. Systém stráži otáčky motora, beh motora naprázdno aj rýchlosť. Sníma stav tachometra. Detekuje rôzne prídavné zariadenia. Kontroluje využívanie nezávislého kúrenia. Vyhodnocuje zastavenia so zapnutým zapaľovaním.

sledovanie tankovaní PHM s monitoringom vozidiel

Prehľad tankovaní a spotreby

Palivo sledujeme nezávislým meraním hladinomerom priamo v nádrži (aj viacnádržové vozidlá). Monitoring hladiny paliva vyhodnotí každý podozrivý úbytok z nádrže. Okamžite budete automaticky upozornený formou SMS alebo emailom. S informáciou o čase a mieste incidentu vrátane prítomnosti vodiča, ak sú prihlasovaní k jazdám.  Systém je prepojený s tankovacími spoločnosťami. Dokladované tankovanie zadané v nákladoch porovnáva so skutočne nameraným stavom PHL v nádrži. Nameranú spotrebu paliva porovná aj voči normospotrebe nastavenej vo vlastnostiach vozidla. Doplnkom pre vyhodnotenie spotreby je prepojenie s digitálnou FMS zbernicou.

Sledovanie podmienok počas prepravy

V priestore pre cestujúcich sú monitorované klimatické podmienky v interiéri. Systém informuje o priebehu teploty. Zaznamenáva údaje kedy, kde a ako dlho boli otvorené dvere. Snímaním polohy plynového pedálu detekuje prudké rozjazdy a brzdenia. Kontroluje rýchlosť vozidla, pre ktorú môžete nastaviť maximálnu povolenú hodnotu. Následne budete dostávať automatické upozornenia na jej prekročenie alebo nedodržiavanie.

Podpora legislatívy

Systém s využitím identifikácie vodiča umožní automatické vyčítanie dát z tachografu a tak sledovať dodržiavanie AETR-u. Vďaka následnej predikcii AETRu má dispečer prehľad o tom, ako dlho vodič môže ešte jazdiť a kde je schopný aktuálne doraziť. Vzdialené vyčítanie karty vodiča ušetrí čas. S týmito informáciami je vždy k dispozícii aj presný výpočet diét.

Využitie

Monitoring zbiera a reportuje všetko potrebné pre inteligentnú prevádzku autobusovej dopravy 

Autorizovaná obsluha cez identifikáciu vodičov a stewardov

Automatický výpočet diét pre jednoduchšie spracovanie miezd

Automatická elektronická stazka s mobilnou aplikáciou vo vozidle

Komunikácia s dispečingom pre manažment liniek

Vyhodnotenie štýlu jazdy vodiča pre lepšiu disciplínu vodičov

Automatické notifikácie na udalosti a situácie prepravy

Kontrola servisných intervalov a upozornenia na plán prehliadok

Zaznamenávanie servisných a poistných udalostí

Možnosť sledovať vozidlo cez mobilnú aplikáciu

Možnosť reportov priamo na email

Prepojenie údajov s podnikovým systémom

1
Lokalizácia
2
Sledovanie pohybu, trás a rýchlostí
3
Identifikácia vodičov, stewardov a štýl jazdy
4
Kontrola paliva
5
Podmienky v interiéri (teplota, otvorenie dverí)
6
Komunikácia s dispečerom a automatické vyčítanie dát z tachografu
7
Prevádzkové parametrev (otáčky, nezávislé kúrenie, chod motora)
8
Identifikácia nástupu zamestnancov pri preprave do závodu
Video

Pozrieť GX bus v akcii

Možnosti

Preprava zamestnancov do výrobných závodov

Lokalizácia vozidiel spolu s identifikáciou nástupu cestujúcich zjednoduší kontrolu dochádzky na zmeny. S tým priamo súvisí mesačné cestovné hradené  zamestnávateľom. Dáta o ceste ľudí do práce sú prenášané v reálnom čase. Vďaka tomu systém poskytne pozíciu vozidla, trasu, obsadenosť a prípadné meškanie oproti cestovnému poriadku. Tieto údaje pomáhajú zodpovedným pracovníkom organizovať pracovné zmeny.

 • využitie zamestnaneckých prístupových kariet
 • dáta príchodu zamestnancov v reálnom čase
 • prevádzková efektívnosť podľa stavu dochádzky na zmeny
 • automatický výpočet cestovných náhrad
 • vyťaženosť liniek pre zamestnancov
 • úpravy v systéme podľa potrieb zákazníka
Pozrite si naše projekty vo výsledkoch

V závode Foxconn

Riešenie presne cieli benefit aj príchod ľudí do práce

V závode VW

Telematická inovácia vozí ľudí do práce
APC

Anonymné počítanie cestujúcich

Počet cestujúcich je dôležitý ukazovateľ vyťaženosti dopravy. Naše senzory dokážu spoľahlivo spočítať cestujúcich na zastávkach či linkách MHD. Informácie odovzdávame ďalším systémom na spracovanie a vyhodnotenie. Softvér dopravcu údaje zobrazuje, reportuje a umožňuje prácu s dátami na rôznych úrovniach.

 • analýzy množstva cestujúcich
 • vyťaženosť liniek a zastávok
 • optimálne využitie kapacít
 • zvýšenie dostupnosti dopravy
 • meranie kvality prepravy v závislosti od prepravovaných počtov
 • ocenenie reklamy v závislosti na obsadenosti spojov a využívaní zastávok
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v doprave a špedícii

Monitoring železničnej dopravy

Správa a riadenie prevádzky i procesov dopravcu.

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne