Výskum a vývoj

Developement

Sme certifikovaný subjekt na výskumnú a vývojovú činnosť. Integrujeme do praxe informačno-komunikačné technológie s cieľom získať a využívať merateľné ukazovatele pre inteligentnú prevádzku.

Viac informácií
Ako to funguje

Výskum a vývoj od GX Solutions

Optimalizácia a informatizácia spoločností

Pomáhame informatizovať spoločnosti v rôznych aplikačných oblastiach vývojom moderných technológií. Umožňujú získavanie, prenos a vyhodnocovanie merateľných prevádzkových dát. Navrhujeme spôsoby ako získavať spoľahlivé údaje a využívať kľúčové výstupy v informačno–komunikačných nástrojov klientov. Vďaka poskytovaným výsledkom podniky získavajú informácie, odhadujú a modelujú situácie, plánujú a robia strategické aj investičné rozhodnutia.

GX solutions

 • zber dát
 • diagnostické a telematické jednotky
 • riešenia s prvkami IoT
 • systémové integrácie s IS a ERP tretích strán
 • automatizácia činností
 • aplikácie a SW nástroje

Prínos pre podnik

 • manažment dát
 • vyhodnocovanie výkonových parametrov
 • inteligentné prostredie
 • elektronizácia agendy
 • jednoduchšia operatíva a lepšia organizácia
 • riadenie prevádzky na diaľku zoštíhľovanie nákladov
GX systém

Informačný systém nasadený v rôznych oblastiach

Dôležitou súčasťou vývoja je vlastný systém zameraný na snímanie, spracovanie, vyhodnocovanie a uchovávanie dát pre komplexnú agendu riadenia prevádzky vozových a strojových parkov. Vďaka nepretržitému toku informácií od zberu dát po používanie informácií podporuje evidenciu, elektronizáciu a automatizáciu. Podstatou vývoja našich technológií je dostupnosť dát vďaka monitoringu prevádzky objektov. Výsledkom je väčšia efektivita, výkonnostná produktivita a ekonomickejšie hospodárenie.

Výroba a priemysel

Doprava, logistika, špedícia

Smart city

 • moderné technológie zberu dát priamo v procese výroby a na skladoch
 • manažment manipulačných zariadení a dopravno-obslužnej činnosti
 • nástroje na podporu inteligentnej výrobnej logistiky
 • inteligentná preprava
 • technológie pre automatizáciu úkonov logistických procesov
 • inovatívne riešenia pre zvýšenie produktivity a prevádzkovej efektivity
 • inteligentné technológie v odpadovom hospodárstve
 • automatizácia a elektronizácia zberu odpadu a zvozovej logistiky
 • smart riešenia pre efektívny výkon verejnej správy

Výroba a priemysel

 • Monitoring prevádzky intralogistiky ako súčasť výrobného procesu
 • Indoor lokalizácia objektov vo vnútri budov
 • Technológia monitoringu prevádzky elektrožeriavov
 • Viacúčelový terminál na zvýšenie bezpečnosti pred uvedením techniky do prevádzky

IoT riešenie zamestnaneckej dopravy pre VW získalo Inovatívny čin roka.

Doprava, logistika, špedícia

 • Mobilné identifikačné zariadenie ako súčasť komunikačno – softvérových zložiek systému dopravy zamestnancov výrobných závodov. 
 • Vývoj a certifikácia zariadení určených na doplnenie povinnej výbavy autoškôl s dátovou integráciou do jednotného informačného systému cestnej dopravy.
 • Identifikačný systém pre autorizovaný prístup vodičov (posádky) a obsluhy s vyhodnocovaním ich obslužnej činnosti 
 • Grafické terminály pre efektívnu komunikáciu vodičov s dispečingom a riadenie prepráv.
 • Riešenie na podporu dodržiavania kvalitatívnych parametrov prepravy a kontrolu procesov pri distribúcii termolabilných komodít. 
 • Systém pre manažment prepráv drevnej hmoty.
 • Zariadenie pre vzdialené bezdrôtové sťahovanie dát z digitálnych tachografov a kariet vodičov.
 • Rezervačný systém používania služobných vozidiel s prepojením na intranet firmy.
 • Riešenie pre autorizované čerpanie pohonných hmôt z vlastných zásobníkov podniku.

Smart City

 • Elektronický systém sledovania prepráv veľkokapacitných kontajnerov
 • Zvoz odpadu s elektronickou identifikáciou nádob pre elektronizáciu agendy zvozu odpadu 
 • Integrácia dát do informačných systémov odpadového hospodárstva
 • Systém pre vyhodnotenie prevádzky vozidiel a technických nadstavieb na zimnú údržbu komunikácií
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne