RTLS lokalizácia a monitorovanie

GX RTLS

RTLS riešenia pre lokalizáciu objektov v reálnom čase a monitoring pre smart úroveň logistiky.

Viac o RTLS systéme GX

Objekty v halách

Preprava materiálu

Pohyb osôb

Aktivita logistiky

GX Solutions prináša nové riešenia s využitím RTLS platformy založenej na ultra-širokom pásme bezdrôtovej technológie, tzv. Ultra-Wideband. RTLS sa osobitne zaoberá lokalizáciou v reálnom čase. Pre zákazníkov tak rozširujeme služby o presné pozičné dáta. Efektívne fungujúca logistika potrebuje mať jasný prehľad o pohybe všetkých zložiek logistiky, čo je základom bezchybnej koordinácie činností. RTLS lokalizácia slúži ako cenný zdroj dát pre identifikáciu úzkych miest materiálových tokov a logistiky. Systém  zabezpečuje zvýšenie bezpečnosti a plynulosti fyzického toku zákazky. Predstavuje tiež dôležitý nástroj digitalizácie procesov v podnikoch, ktorá je základom v koncepte priemyslu 4.0.

RTLS indoor lokalizácia
Využitie RTLS technológie

RTLS – Real Time Location System umožňuje presnú lokalizáciu polohy pohybujúcich sa objektov. Táto nadčasová technológia stráži pohyb objektov v reálnom čase a v definovanom priestore. UWB technológia je vhodným riešením tam, kde sa objekty často pohybujú. Väčšinou ide o monitoring vo vnútri budov, hál alebo v iných objektoch. V mnohých prípadoch dopĺňa alebo rozširuje GPS. RTLS je systém využívaný najmä vo výrobe, vnútropodnikovej logistike, skladoch, obchodoch.

Aplikácie využiteľné na zvýšenie bezpečnosti, plynulosti alebo v procesoch digitalizácie
 • Monitorovanie a trasovanie dopravnej techniky
 • Pohyb pracovníkov, osôb, návštev
 • Pohyb paliet, resp. gitterboxov s tovarom
 • Pohyb polotovarov a výrobkov
 • Monitorovanie výrobnej logistiky

Fabriky

Sklady

Haly

Obchody

Výhody RTLS

Detailné sledovanie pohybu osôb, toku zákazky
a aktivít dopravných prostriedkov logistiky

pozičné dáta objektov

pohyb v reálnom čase

vizualizácia a tracking pohybu

lepšia využiteľnosť a synergia informácií

presná koordinácia pracovníkov a činností

zvýšená bezpečnosť prevádzky

zvýšenie efektivity procesov

elektronický reporting

plynulosť toku materiálu a zákazky

Funkcie GX RTLS

Cieľom RTLS je lokalizovať ľudí
alebo objekty  v reálnom čase

RTLS platforma pozostáva z architektúry hardvéru a softvéru. Lokalizačná technológia funguje vo frekvenčnom pásme 6,5 GHz. Nenarúša infraštruktúru iných bezdrôtových technológií. Často prenášané údaje sú samotné ID daného tagu, čas prenosu, súradnice X,Y,Z v danom čase a iné. Pokrytie nad oblasťou – vybudovaná sieťová infraštruktúra kotiev, spolu s kvalitou mapového podkladu, ovplyvňujú presnosť pozície nad mapou. Preto často zapracovávame do systému konkrétne mapové podklady areálu klienta.

RTLS real time location system

HW infraštruktúra

určuje aký presný bude systém. Obsahuje UWB kotvy (pointy alebo antény). Technológia ´Ultra-Wideband´ je založená na vhodnom rozmiestnení lokalizačných senzorov v definovanom priestore. Bývajú umiestnené v horných zónach napr. výrobnej haly.

UWB tagy a antény

sú malé elektronické zariadenia na lokalizovaných objektoch umiestnené ako vysielače. Posielajú zaznamenané pozície na server.

SW aplikácia

server ukladá a archivuje dáta. SW počíta a určuje polohu monitorovaných objektov na základe triangulácie. Výsledkom je SQL databáza polôh a parametrov monitorovaných zariadení. SW vizualizuje pohyb objektov, poskytuje štatistiky alebo integruje dáta do ďalších systémov, ako napr. ERP, MES a pod.
Vyskúšať GX RTLS

Optimalizácia materiálového toku a logistiky

Produkty RTLS/RFID sú užitočné v niektorých prípadoch pre základné identifikačné informácie, v iných prípadoch je dôležitá znalosť skutočného a presného umiestnenia, a teda lokalizačné dáta. Pre bezproblémovú koordináciu logistiky je základom sledovať, kde sa nachádzajú pracovníci, zariadenia a dopravné prostriedky. RTLS ponúka v tomto prípade lepšie výhody ako tie, ktoré môže poskytnúť najbežnejší spôsob cez čiarové kódy. Tie oproti RTLS lokalizačným senzorom, tzv, tagom, neposkytujú informácie v reálnom čase. V správnom čase zanechá spätnú väzbu všade, kde je to potrebné. Získanie a doručenie informácie je rýchle, adresné a proces bez omeškania.

RTLS rozšírené o identifikáciu objektov pomocou RFID technológie Vyskúšaj smart paletu

RTLS-lokalizacia-materialu
Možnosti

Smart interiérové riešenia od sledovania objektov cez tok materiálu a zásob až po riadenie logistiky a výroby.

Manipulačná technika/doprava

 • presná lokalizácia
 • sledovanie pohybu
 • sledovanie aktivít dopravy
 • prevencia kolízií a stretov
 • kontrola nad rizikovými zónami
 • riadený pohyb

Fyzický tok materiálu

 • pozičné údaje materiálu v skladoch/výrobe   
 • identifikácia dielov, paliet, tovaru 
 • riadená logistika materiálu 
 • úspora času bez dohľadávania a papierov
 • optimalizácia materiálového toku
 • plynulosť výroby/toku zákazky
Viac o smart palete

Tracking osôb

 • bezpečnosť zamestnancov a návštev 
 • bezpečnosť osôb v budovách
 • kontrola a prehľad pohybu
 • sledovanie pohybu v rizikových zónach
 • analýza správania zákazníkov
Služby

Konzultácie, návrh a podpora súčasťou každého riešenia

Presnosť

GX RTLS platforma dosahuje vysokú presnosť, ak riešenie spĺňa podmienku priamej viditeľnosti medzi UWB zariadeniami a v závislosti od hustoty kotiev.

Nastavenie a rozvoj systému

Navrhneme a pomôžeme nastaviť systém podľa parametrov konkrétneho prostredia inštalácie.

Prispôsobiteľnosť

Možnosť úpravy na mieru podľa konkrétnych požiadaviek projektu.

Škálovateľnosť

Vlastný vývoj reaguje na individuálne požiadavky klientov s vysokou flexibilitou.

GX API rozhranie

Pozičné dáta sú prístupné pre hladkú integráciu s nadradeným informačným alebo iným systémom.
Vyskúšať GX RTLS

Napredujte s RTLS technológiou. Ak chcete vedieť, kde sa čo presne a aktuálne nachádza, dohodnite si spoločné stretnutie.

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia pre intralogistiku

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.

Zamestnanecká doprava

Vyťaženosť liniek pri dotovanom cestovnom od zamestnávateľa.

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti techniky s prehľadom pohybu

Monitoring zdvíhacej techniky

Prehľad práce, pohybu a obsluhy mostových žeriavov.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne