Údržba ciest a verejných plôch

GX municipal

Správa ciest s monitoringom techniky a procesov zimnej i letnej údržby

Chcem vedieť viac

Vyhodnotenie prevádzky vozidiel

Online monitoring pohybu techniky. Systém lokalizuje vozidlá a kedykoľvek nahliadnete do archivovanej histórie jázd. Automaticky vytvára za vodiča elektronickú knihu jázd. Vďaka snímaniu dostupných prevádzkových veličín sa nad mapou zobrazuje, okrem pozície, aj aktuálny stav vozidla. Analyzuje prevádzkové parametre a vyhodnotí rýchlosť, voľnobeh, otáčky, chod motora a mnohé ďalšie. Prehľad rozmiestnenia vozidiel, ciest a oblastí práce pomáha kontrolovať výkon a prácu.

Práca nadstavieb a používanie materiálu

So snímaním externých vstupov je preukazovaná činnosť rôznych nadstavieb. Získate prehľad výkonov a použitého posypu. Systém poskytuje reporty o posype, pluhovaní, zametaní, kosení, polievaní a pod. Pri zimnej údržbe sledujeme aj nadstavby Rasco a Kobit.
Jednotlivé oblasti údržby sú kontrolované nad mapou. Ich pracovná aktivita a prevádzka sa sleduje a vyhodnocuje osobitne.
Prácu je možné rozdeliť a vykazovať podľa tried, čísla ciest, lokalít alebo času.

Meranie spotreby PHM stráži krádeže nafty

Hospodárenie a manipulácia s PHM

Na sledovanie paliva využívame meranie hladiny priamo v nádrži. Systém stráži spotrebu, tankovania aj náhle úbytky paliva, na ktoré okamžite upozorní alarmom. Prepojením s FMS zbernicou doplníme údaje ku kontrole stavu nádrže a ku aktuálnej spotrebe PHM.
Nameranú spotrebu paliva systém porovná voči nastavenej normospotrebe vozidla. Zjednoduší spracovanie agendy a vyhodnotenie nákladov na PHM. Umožňuje automaticky import tankovaní či porovnanie dokladovaného a skutočne natankovaného paliva.

Riešenie udalostí a dispečing údržby

Systém zjednoduší spojenie kancelárie s vozidlom a pomáha zvládať dennú agendu aj operatívne zásahy. Prehľad o polohe a online komunikácia dispečera s vodičmi zlepší fungovanie dispečingu. Aplikácia mobilného terminálu, ovládaná obsluhou vozidla, vytvára podklady k jednotlivým činnostiam a následnej fakturácii úkonov. Eviduje všetku činnosť, čím automaticky generuje výkaz práce v podobe elektronickej stazky. Znemožní tak skresľovanie či absenciu záznamov o činnosti vozidla.

Monitorovanie, mapovanie a analýza procesov

Elektronický manažment údržby

Riešenie elektronického manažmentu údržby ciest je novinka, ktorá posúva správu ciest na vyššiu úroveň. Umožňuje elektronické plánovanie a riadenie prislúchajúcich činností. Mobilná aplikácia GX EMU nahrádza v procesoch všetku papierovú agendu. Prináša elektronizáciu evidencie aj manažmentu úloh. Elektronizácia poskytuje modernú konektivitu dispečingu s pracovníkmi v teréne. Zefektívni výkony vďaka elektronickému plánovaniu, evidencii a kontrole so spätnou väzbou v reálnom čase.

Udržiavajte cesty s GX EMU
Funkcie

GX municipal monitoruje, reportuje
a optimalizuje údržbu ciest v mestách

Identifikácia vodičov pre autorizovanú obsluhu vozidla

Prehľad rozmiestnenia vozidiel na mape

Prehľad práce podľa trás a oblastí

Analýza použitého posypu

Alarmy na rôzne stavy a udalosti vozidla

Evidencia nákladov, servisných a poistných udalostí

Podklady pre vykazovanie služieb objednávateľom a fakturáciu

Dostupnosť informácií aj cez mobilnú aplikáciu

Zasielanie reportov na email

Prepojenie dát s podnikovým systémom

Využitie

Pre lepšiu údržbu ciest a verejných plôch

GX municipal prináša prehľad správy komunikácií, spotreby materiálu, PHM aj nákladov. Prostredníctvom zberu údajov priamo z vozidiel a nadstavieb počas údržby.

  • vyťaženosť flotily mechanizmov
  • efektívne plánovanie logistiky a riešenie operatívnych zásahov
  • autorizovaná obsluha s dopadom na opotrebenie a údržbu flotily
  • rýchle a objektívne riešenie reklamácií na základe faktov
  • zvýšenie kvality údržby a spokojní obyvatelia
  • sledovanie pohybu mechanizmov pre verejnosť
  • zabezpečenie bezpečnej zjazdnosti komunikácií a chodníkov
  • optimalizácia a úspory prevádzkových nákladov
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v komunálnych službách

Preprava VOK a VKK

Logistika a identifikácia veľkoobjemových kontajnerov.

Zber odpadu

Adresný zvoz odpadu. Automatická identifikácia kontajnerov.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne