Skip to main content

Monitoring koľajových a dráhových vozidiel

GX loco

Telematické riešenia prinášajú moderné technológie pre inteligentnú železničnú dopravu s trvalou úsporou nákladov. 

Chcem vedieť viac
RDIP

RDIP dátová platforma

Dátová platforma pre procesy železničného dopravcu a zabezpečenie interoperability. Poskytuje služby komunikácie a výmeny správ a dokumentov medzi systémami železničného dopravcu a tretími stranami. RDIP je integrovaný nástroj, ktorý riadi a smeruje komunikáciu z/do externých systémov, zabezpečuje spracovanie dát a ich analýzu.

 • splnenie normy TSI
 • modulárne riešenie s rôznou funkcionalitou a službami
 • široká škála operácií s dátami
 • funkčnosť a chod na rôznych IS (Windows, Linux)
 • využitie na zlepšenie služieb, bezpečnosti, výkonnosti a predaja
Viac informácií
APC

Automatické počítanie cestujúcich

Počet cestujúcich patrí pre poskytovateľov dopravy k dôležitým ukazovateľom vyťaženosti liniek. Naše senzory dokážu spoľahlivo spočítať na staniciach nastupujúcich a vystupujúcich pasažierov. Sme poskytovateľom integrovaného riešenia, z ktorého sú informácie odovzdávané ďalším systémom na spracovanie a vyhodnotenie. Softvér dopravcu údaje zobrazuje, poskytuje reporty a umožňuje prácu s dátami na rôznych úrovniach.

 • monitorovanie a zlepšovanie úrovne prepravných služieb
 • zaťaženie zastávok a prestupných liniek
 • stanovenie dopravných potrieb a vybavenia
 • optimalizácia a stratégia nákupu vozňového parku
 • plánovanie pokrytia siete a objemov dopravy
 • riadenie kapacít podľa prepravného dopytu
 • sledovanie kvality výkonu práce a optimálne kapacity personálu
 • preukázateľnosť informácií voči objednávateľom dopravy

Monitoring a riadenie prevádzky koľajových vozidiel

Dôsledný systematický zber dát a ich následné softvérové spracovanie v podobe praktických výstupov umožní rýchle a efektívne vyhodnotenie prevádzky. Elektronické zariadenia pre monitoring polohy, spotreby a prevádzkových parametrov prinášajú nástroj na správu prevádzky tohto typu vozidiel.

 • diesel elektrické lokomotívy
 • motorové jednotky a súpravy
 • elektrické lokomotívy
 • dráhová mechanizácia
 • železničné vozne

On-line prehľad o aktuálnom stave a polohe flotily dráhových vozidiel

Okamžitá kontrola nad čerpaním a spotrebou paliva dráhových vozidiel

Prevencia pred nežiadúcimi úbytkami a krádežami paliva

Zníženie spotreby paliva, alebo elektrickej energie

podľa trakcie

Eliminácia zbytočných jázd a prestojov lokomotív

Prehľad o využití výkonu lokomotív

Voľba a používanie výkonovo adekvátnych lokomotív

Kontrola nad technickým stavom lokomotív a servisnou starostlivosťou

Úspory na prevádzke, údržbe a opravách

Zvýšená produktivita a bezpečnosť práce

Monitoringu koľajových vozidiel sa už 15 rokov venuje naša sesterská spoločnosť GX Corpfin, a.s.

Viac informácií
Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v doprave a špedícii

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.

Monitoring autobusovej dopravy

Prehľad prevádzkových parametrov a kvality jazdy.

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne