Skip to main content

Inteligentná logistika

GX TIL

Systém GX TIL pre riadený tok materiálu a informácií,
ktorý posúva procesy na úroveň inteligentnej logistiky.

Viac o inovácii

Elektronický manažment výrobnej logistiky

Smart preprava
materiálu

Elektronická evidencia, tok úloh a informácií

Plynulá výroba potrebuje efektívnu logistiku s informáciami a so spätnou väzbou v reálnom čase. Vyžaduje preto bezchybnú koordináciu pracovníkov, aktivít dopravných prostriedkov logistiky a všetkých pridružených procesov výroby. Jasný prehľad, presné identifikačné a lokalizačné informácie o ľuďoch, objektoch, technike zvyšujú plynulosť toku materiálu a zákazky.

Výhody

Ak proces funguje s GX TIL,
výroba môže byť produktívnejšia

Elektronizácia záznamov a procesov

Moderné spojenie pracovných postupov a evidenčnej komunikácie

Zefektívnenie kontroly kvality a plánovania

Včasná spätná väzba v procesoch

Skrátenie prestojov a čakacích dôb

Obrovská úspora času práce aj administratívy

Jednoznačná zodpovednosť a dohľadateľnosť

Flexibilné riadenie výrobného procesu

Využitie

Systém GX TIL prináša moderné technológie zberu dát priamo v procese výroby, ale aj v skladoch. Zabezpečuje silné prepojenie úloh a pracovníkov, toku materiálu a zákazky výrobku. Tento nástroj inteligentného riadenia logistiky je aplikovateľný práve v iných sektoroch priemyslu ako to poznáme z automotive.

 • Zavedenie a dodržiavanie procesného riadenia
 • Monitorovanie logistických procesov
 • Monitorovanie výrobných procesov
 • Monitorovanie iných pridružených procesov
 • Systémová kontrola všetkých krokov a postupov
 • Podpora rozvoja konceptu Industry 4.0
Funkcie

Inteligentná vnútropodniková logistika
odhalí každú neefektívnosť

GX TIL využíva platformu RTLS vhodnú pre vnútropodnikovú logistiku, vnútorné priestory a všade tam, kde je častý pohyb objektov v náročnom prostredí.
Systém sprevádza pohyb materiálu a jednotlivé pracovné operácie. V procese odhaľuje neefektívnosť a výroba bude bezpapierová. Zabezpečuje elektronické šírenie informácií a elektronickú evidenciu dokumentácie k úlohám a k procesom.

Monitoring záujmových objektov

Indoor lokalizácia manipulačných zariadení

Sledovanie materiálového toku

Identifikácia výrobkov

Riadenie dopravných úloh

Notifikácie účastníkov procesu

Vyskúšať GX TIL

RFID funkcionalita smart riešenia GX TIL

Definovaný priestor je vybavený lokalizačnými senzormi, tzv.tagmi pre vysoko presnú lokalizáciu pomocou RTLS technológie. Náš monitorovací systém je pasívny, monitorované objekty a zariadenia sú bez batérií. Objekty na presun materiálu sú vybavené RFID čipom, dopravná technika v halách aj vonkajšom prostredí je monitorovaná. Súčasťou je mobilná aplikácia pre pracovníkov. Riadi a vyhodnocuje výrobné úlohy. Pomáha udržiavať požiadavky a postupnosť krokov v plynulosti. V správnom čase zanechá spätnú väzbu všade, kde je to potrebné. Získanie a doručenie informácie je rýchle, adresné a proces bez omeškania.

RTLS-tracking-osob
monitoring-fyzickeho-toku-materialu
Inovácia

Smart paleta zvyšuje plynulosť logistiky

Bežným zdržaním výroby je hľadanie materiálu, dielov, polotovarov v skladoch a medziskladoch. Spôsobuje to nedohľadateľnosť niekde v priestore, papierová agenda a „dedičné“ fungovanie personálu. V okamihu potreby použitia, sa začína hľadať a pátrať. GX TIL so sebou prináša úplnú inováciu, tzv. smart prepravnú jednotku. Objekty na presun materiálu sú vybavené RFID čipom, čiarovým kódom aj alfa numerickým kódom. Identické označenie je pripravené pre viaceré technologické postupy práce a kontroly. Spoločne s prehľadom pohybu a vyhodnocovaním aktivít prepravných prostriedkov sa postará o plynulý materiálový tok.

Možnosti

Zlepšenie v troch kľúčových oblastiach vďaka GX TIL

GX TIL svojimi inovačnými možnosťami zlepšuje zákazníkom potenciál výroby. Prostredie systému spĺňa všetky predpoklady na flexibilné riadenie výroby a optimalizáciu procesov.

Komunikácia

 • konektivita pracovníkov, úloh, pracovísk, materiálu a výrobku
 • okamžitá spätná väzba z operácií
 • systémová integrácia s využívaným podnikovým softvérom

Efektivita

 • monitoring a identifikácia záujmových objektov
 • e-kanban systém logistických procesov
 • digitalizácia a automatizácia

Riadenie

 • elektronický manažment výrobných úloh
 • rozsiahly reporting výroby a konfigurácia krokov z reálnych dát
 • využitie sledovaných objektov a vyťaženosť zariadení
Služby

Konzultácie a servis súčasťou každého riešenia

Zákaznícka podpora

Rozvoj systému

Vývoj na mieru

Cloud riešenie

Odborné konzultácie

Projekt manažment

Vyskúšať GX TIL

Dohodnite si spoločné stretnutie a napredujte s inteligentnou logistikou

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia pre výrobnú logistiku

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.

Zamestnanecká doprava

Vyťaženosť liniek pri dotovanom cestovnom od zamestnávateľa.

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti techniky s prehľadom pohybu

Monitoring zdvíhacej techniky

Prehľad práce, pohybu a obsluhy mostových žeriavov.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne