Skip to main content

Distribučná logistika

 GX distribučná logistika

Monitorovanie vozidiel pre kvalitnejší rozvoz a bezpečnejšiu distribúciu.

Chcem vedieť viac

Prehľad o vozovom parku

Monitorovací systém vyhodnocuje dostupné parametre vozidiel. Na mape zobrazí polohu, rozmiestnenie a aktuálny stav vozidiel v reálnom čase. Analyzuje aktivitu vozidiel v archivovanom prehľade jázd. Dokáže vyčítať dostupné údaje z CAN/FMS jednotky. Analyzuje tak ďalšie veličiny, ktoré odhalia nešetrné jazdy vozidla. Definovanie oblastí v programe, kde prebieha rozvoz, zaistí prehľad trás a práce podľa stredísk.

Kontrola transportu v regulovanej teplote

Pri distribúcii termolabilných komodít inštalujeme do vozidiel senzory, ktoré dohliadajú na teplotu chladiacich návesov. Systém automaticky upozorní na každú odchýlku formou SMS alebo emailu. Zaznamenáva každé otvorenie dverí nákladového priestoru.

Elektronizácia dokumentácie a digitalizácia procesov

Kontrola stavu prepravy s rozpisom nákladov

Praktický softvér analyzuje realizovanie prepravy. Od pripojenia návesu cez nakládku a transport až po vykládku tovaru. Systém stráži príjazdy, odjazdy, zastávky, prestoje a iné udalosti na trase. Upozorní na stavy, ktoré ovplyvňujú priebeh rozvozu. Systém šetrí čas a náklady na správu vozidiel, vodičov a prívesov. Náklad je v bezpečí. Výdavky za jazdy, PHM, diéty, servisy aj poistné udalosti sú pod kontrolou.

Riadenie distribúcie s moderným dispečingom

Naše mobilné aplikácie zjednodušujú komunikáciu s vodičmi rozvozu. Slúžia na rýchlu výmenu informácií, úkolovanie a kontrolu rozvozov po zákazníkoch. Sú nástrojom na vykonávanie činností týkajúcich sa obsluhy zastávok. Uľahčia riešenie udalostí aj reklamácií rozvozu. Zautomatizujú mnohé úkony, ktoré sú zdĺhavé a vždy závislé na informáciách. Nahradia papiere v podobe elektronickej stazky výkonov.
Vďaka nim dokáže dispečing lepšie využívať informácie pri plánovaní operácií a a komunikácii so zákazníkom.

sledovanie tankovaní PHM s GX monitoringom

Evidencia tankovania a monitoring PHM

Palivo sledujeme meraním hladiny priamo v nádrži. Vyčítaním údajov z CAN/FMS zbernice získame aktuálnu spotrebu a stav paliva. S automatickým importom tankovaní systém odhalí podozrivé výkyvy, ľahkým porovnaním dokladov, skutočne natankovaného paliva a reálnej spotreby. Sledovanie štýlu jazdy dopĺňa údaje k spotrebe vozidla. Kombinácia týchto metód komplexne eviduje a stráži PHM. Nadspotrebu, preukázanú monitorovacím systémom, akceptuje aj daňové riaditeľstvo.

Funkcie

GX zbiera a reportuje všetky potrebné dáta pre inteligentnú prevádzku distribučnej logistiky

Identifikácia vodiča vozidla

Poloha a rozmiestnenia vozidiel na mapách

Kontrola transportu na určených trasách

Komplexný monitoring teplotných podmienok vrátane alarmov

Alarmy pri nezrovnalostiach a neželaných stavoch

Elektronická kniha jázd

Integrácia so softvérmi špeditérov

Prehľad vozidiel vďaka mobilnej aplikácii

Kontrolný aparát dodržiavania noriem (AETR, GAMP)

Distribučná logistika

Využitie monitoringu

Kontrolovaná distribúcia tovaru k zákazníkom

Dodržiavanie paramaterov a teplôt prepravy

Prehľad nákladov na jednotlivé rozvozy vrátane PHM

Jednoduchšia údržba a servisy vozidiel

Vyhodnotenie vyťaženosti vozového parku

Dispečing a kancelária so zjednodušením agendy

Rýchle a objektívne riešenie udalostí a reklamácií

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia v skladovaní a distribúcii

Bezpečnosť práce a prevádzky

Systém ActiveSafety na ochranu zdravia a majetku.

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti techniky s prehľadom pohybu

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne