Monitoring zdvíhacej techniky

GX crane

Monitoring eviduje, zobrazuje, informuje, reportuje a kontroluje

Chcem vedieť viac

Zvýšená bezpečnosť prevádzky

Identifikácia obsluhy zabezpečuje dohľad nad manipulantmi. Jednoznačná informácia kto a kedy žeriav obsluhuje. Po svojom prihlásení, ešte pred použitím elektrožeriavu, obsluha skontroluje technický stav. Bez prevedenia kontroly sa prevádzka nespustí. Takýto autorizovaný prístup zvyšuje bezpečnosť práce, zabraňuje neoprávnenej manipulácii a znižuje riziko úrazov.

Využívanie mostových žeriavov

Systém za obsluhu automaticky spracuje podrobný prevádzkový denník. Poskytuje prehľadné a zrozumiteľné reporty na jednotlivé zmeny, techniku alebo podľa obsluhy. Eviduje históriu prehľadu práce podľa žeriavov aj žeriavnikov. Dokáže vyčítať zaťaženie žeriavu pre záznam efektívnej práce a momentu preťaženia.

Online sledovanie prevádzky

Systém identifikuje a reportuje činnosť mostových žeriavov sledovaním pohybu vo všetkých osiach a pohybu mačky. Zaznamená váhu prenášaného bremena. Zobrazuje prehľad, ktoré žeriavy sú aktívne a aký je ich aktuálny prevádzkový stav.

Využitie

GX crane zbiera a reportuje všetky potrebné dáta pre inteligentnú prevádzku zdvíhacej techniky

Rozhodovanie a riadenie z reálnych dát

Identifikácia a eliminácia plytvania zdrojov

Úspora nákladov na prevádzku

Úspora nákladov na servis a údržbu

Prevencia úrazov a porúch

Lepšia disciplína a prístup k technike

Zníženie rizika hmotných škôd

jednoduchšia údržba a generálne opravy

Identifikácia manipulantov

 • prihlásenie obsluhy s využitím zamestnaneckej karty

 • autorizovaný prístup na prácu so žeriavom

 • prehľad manipulantov

Autorizovaná obsluha

 • ochrana pred manipuláciou neoprávnenou obsluhou

 • možnosť manuálnej deaktivácie blokovania 

Pohyb a vyťaženosť žeriavu

 • záznam všetkých smerov pohybu

 • aktuálne informácie o žeriave nad mapou

 • vykazovanie práce žeriavu z pohybu

 • lepší servis, údržba aj generálne opravy vďaka prehľadu pohybu jednotlivých častí

 • vykazovanie práce žeriavu z pohybu a vyčítavania váhy
 • report pohybu aj pri vypnutom stave

Predprevádzková kontrola

 • kontrola technického stavu obsluhou pred použitím
 • záznam obsluhy žeriavu formou elektronického denníka 
 • zobrazovanie prevádzkových veličín na displeji terminálu
Funkcie

GX crane zbiera a reportuje všetky potrebné dáta pre inteligentnú prevádzku zdvíhacej techniky

Prevádzkové ukazovatele v reálnom čase

Online prenos dát cez GPRS

Generovanie reportov na zmeny, techniku a obsluhu

Reporting v grafoch a rôznych formátoch

.xls, .pdf, .csv, .word, .jpg

Reporting a filter histórie pohybu

Zapracovanie vlastného layoutu haly

Práca nad mapou s filtrovaním stavu v čase

Periodické generovanie reportov automaticky do emailu

Notifikácie formou SMS, emailom

Kontrola servisných intervalov

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami
a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu


Vyberte si

Ďalšie riešenia pre priemysel a výrobnú logistiku

Zamestnanecká doprava

Vyťaženosť liniek pri dotovanom cestovnom od zamestnávateľa.

Monitoring manipulačnej techniky

Prehľad reálnej vyťaženosti techniky s prehľadom pohybu

Monitoring osobných služobných áut

Monitoring a ochrana flotily vozidiel.

Monitoring nákladnej dopravy

Sledovanie kamiónov, vozidiel, návesov a nadstavieb.
O nás

GX Solution zbiera a vyhodnocuje dáta,
ktoré pomáhajú firmám rásť

20

rokov skúseností

750

spoločností, ktoré nám dôverujú

3500

Gigabajtov dát mesačne

1000

hodín podpory mesačne