K nástrojom na riadenie logistiky v bežnom dennom režime, aj pri strategickom plánovaní  patria aj telematické riešenia. Čo dokážete merať, to môžete riadiť, zlepšovať a stanovovať méty. GX riešenia vizualizujú a vyhodnocujú dianie v „live režime“. Poskytujú prehľad cez dáta o ľuďoch, materiáloch, technike a všetkom čo sa deje v logistických a obslužných procesoch. Nie každá vnútropodniková logistika je však smart. Inteligentnou robia logistiku digitálne technológie, ale častokrát aj zmena prístupu. Môžete ponúkať kvalitné služby a produkty, môže u vás pracovať ten najlepší tím a vaši zamestnanci môžu na pracovisku nechať všetku energiu. Ak nedokáže byť vnútropodniková logistika pružná, nespĺňa požiadavky zákazníkov, ktorí žiadajú čoraz viac a najmä rýchlejšie. 

Monitoring naštartuje digitalizáciu logistiky

             Vďaka digitalizácii má podnik lepšie zdokumentované logistické procesy a dokáže efektívnejšie využívať zdroje, skladovací či výrobný priestor. V intralogistike je to rovnako dôležité ako pri monitorovaní vonkajšej logistiky, kde sa presúva tovar na veľké vzdialenosti. Napriek relatívne krátkym vzdialenostiam v rámci jednej spoločnosti môže trvať presun materiálu na sklad a jeho príprava na výrobu zbytočne dlhý čas. Dôvodom môže byť práve neefektívna vnútropodniková logistika.

            Vnútropodniková logistika je predovšetkým o koordinácii aktivít; kvalitnom plánovaní; riadení, realizácii, kontrole vonkajšieho a vnútorného materiálového toku aj synchronizácii informácií  a procesov. Pokým sú všetky tieto aspekty v harmónií, logistika funguje a zákazníci sú spokojní. Ak však intralogistika kríva, začnú problémy, ktoré môžu viesť až k meškaniam, výpadkom výroby a finančným stratám. 

Dáta včas menia chaos na poriadok

Denná realita v mnohých firmách je že, nech už sú procesy akokoľvek zvládnuté, vo vnútornej logistike a obslužných procesoch vznikajú  náročné situácie. V praxi sa tak zamestnanci a manažéri stretávajú s problémami, akými sú napríklad prestoje vo výrobe, meškanie pracovníkov, meškanie materiálu, plytvanie zdrojov, zranenia na pracovisku, ústne podané požiadavky, úlohy bez dokumentácie; jednoducho absencia informácií o pohybe a reálnom dianí.
Tieto problémy nevyhnutne ovplyvňujú efektivitu, logistické či výrobné náklady. Ak ste sa pri čítaní týchto symptómov našli, je čas posunúť úroveň svojej logistiky vyššie. Začať pracovať na smart logistike.

UWB pohyb objektov

Zmena myslenia ako prvý krok

Dôležitým a jedným z prvých krokov je príprava na zmenu firemnej kultúry. Mnohé firmy často žijú v minulosti: stále používajú papier miesto dát v reálnom čase, stále sa spoliehajú viac na ľudské odhady a stále venujú viac energie nákupu technických zariadení, než kvalitnej dátovej základni. A práve  monitoring je cestou k  digitalizovanej vnútropodnikovej logistike ako konkurenčnej výhode.  Zavedenie inteligentných systémov a celková modernizácia podnikovej logistiky výrazne zlepší dopravu a zásobovanie, zefektívni manipuláciu materiálu, uľahčí transport a zlepší využívanie priestorov – všetko pôjde odrazu jednoduchšie a efektívnejšie.

Nemôžete riadiť niečo, čo nemáte odmerané. Naopak, ak máte niečo kvalitne odmerané, môžete si stanoviť méty, hranice, očakávania. Ak sa všetko robí papierovo, je to len ťažko realizovateľné a vyžaduje si to množstvo personálu, čo v konečnom dôsledku spôsobuje aj časový posun. Kým sa informácie dostanú k manažérovi, kým si ich vyhodnotí, od zápisu uplynie dlhý čas, niekedy až taký dlhý, že merania sú celkom zbytočné. Pri smart riešeniach pracujete v reálnom čase, dáta sú k dispozícii okamžite, spracované dáta a analýzy máte dostupné do 24 hodín, čo prináša možnosť a nástroj na operatívne ovplyvňovanie prevádzky.

Ferenc Petríkprojektový manažér GX Solutions

Porovnanie

Situácie vo vnútropodnikovej logistike

Riešenia smart intralogistiky

 • výrobné prestoje
 • smart preprava materiálu a identifikácia výrobkov
 • zranenia pracovníkov na pracovisku
 • bezpečnostný antikolízny systém
 • meškanie kľúčových pracovníkov na smenu
 • monitoring prepravy zamestnancov
 • nevie sa kto je zodpovedný za proces
 • jednoznačná identifikácia majiteľov procesov
 • nevie sa kto používa techniku
 • identifikácia vodičov, jázd, výkonov aj zodpovednosti
 • neznalosť polohy objektov
 • presná RTLS lokalizácia
 • nezdokumentované procesy
 • elektronický reporting v reálnom čase
 • meškanie a chýbanie informácií
 • zber dát a komunikácia v reálnom čase
 • vizuálna kontrola a “dedičné” poznanie výkonu
 • elektronické riadenie a spätná väzba v reálnom čase
 • nepružné zásobovanie
 • monitoring toku a transportu materiálu
 • incidenty a škody
 • identifikácia miest a účastníkov

Ako a kde GX optimalizuje logistiku?

Úroveň intralogistiky a výrobnej logistiky ovplyvňuje produktivitu a rýchlosť procesu. Pri súčasných nárokoch, dostávať čoraz viac a rýchlejšie, sú preto dáta včas kľúčom úspechu.  Pilierom GX riešení je automatizovaný zber dát. Merať a dokumentovať prostriedky logistiky a tým vytvárame predpoklady aj pre priemysel 4.0. v celom systéme.

 • doprava 
 • technika, stroje, vozidlá
 • palety, kontajnery a iné objekty transportu
 • mobilita a bezpečnosť 
 • tok materiálu a zásob
 • pohyb a transport tovaru
 • manipulanti a účastníci procesov
 • plánovanie a riadenie
 • efektivita výkonu 
 • údržba

Ukážka smart industry riešenia v oblasti bezpečnosti a logistiky

Pre bezchybnú koordináciu pracovníkov a obslužných činností logistiky sú efektívnejšiou alternatívou technológie. Výsledkom je predovšetkým vyššia bezpečnosť práce, pohybu osôb a priestoru logistiky. Prečítajte si ako rieši antikolízny systém GX Active Safety bezpečnosť v závode Hydro Extrusion Slovakia.

Technológie robia logistiku flexibilnou a bezpečnou

Dobre pripravenú vnútropodnikovú logistiku prinášame podnikom cez moderné technológie. Vďaka širokopásmovej bezdrôtovej technológii alebo vďaka rádiovým vlnám vieme poskytnúť rôzne technické riešenia pre smart úroveň vašej logistiky.

UWB – ultra wideband

Slúži na priamu lokalizáciu lokalizáciu objektov, strojov a zariadení, a to s presnosťou niekoľko desiatok centimetrov, takže ju môžete využiť napríklad aj na presnú lokalizáciu materiálnych a ľudských zdrojov vnútri hál.

RFID – Radio Frequency Identification

RFID je technológia automatickej identifikácie, ktorá umožňuje bezdrôtovo identifikovať takmer akýkoľvek objekt pomocou dát prenášaných prostredníctvom rádiových vĺn a uložených do tzv. RFID tagov (čipov) RFID tag je pripevnený na objekte, ktorý je nepriamo lokalizovaný na základe pohybu techniky.

Vďaka GX Solutions tak môžete výrobnú, skladovú či distribučnú logistiku vašej spoločnosti posunúť na vyššiu úroveň.

 • Systém GX Active safety – antikolízny systém je nástrojom na zvýšenie a udržiavanie bezpečnosti prevádzky. Signalizačné a výstražné prvky chránia zdravie zamestnancov, zariadenie hál, aj manipuláciu s materiálom. Pomáhajú v nebezpečných zónach hál, pri prevencii nehôd alebo dokážu automaticky otvoriť bránu.
 • RTLS lokalizácia – riešenie, ktoré pomáha efektivite flotily vďaka presnej lokalizácii objektov.  Podporuje bezpečnosť, presnosť a kontrolu pohybu v priestore.
 • Tracking osôb: v interiéri s vysokým množstvom alebo pohybom zamestnancov zaistí bezpečnosť, regulovaný pohyb a navigáciu alebo sa dá použiť na analýzu správania zákazníkov.
 • Smart paleta: Sledovanie materiálového toku a riadenie dopravných úloh. Zabezpečuje elektronický reporting, kontinuitu a operatívne riadenie výroby. Tým optimalizujeme procesy a čas strávený dohľadávaním a papierovaním.
 • GX store slúži na monitoring manipulačnej techniky. Sleduje jej vyťaženosť a pohyb s identifikáciou obsluhy a incidentov. Detekuje nárazy, kontrolu preťaženia a ďalšie logistické ukazovatele.
 • GX TIL platforma prináša informácie v reálnom čase v synergii obslužnej činnosti, logistických, výrobných a pridružených procesov. V systémovej integrácii s podnikovým informačným systémom posúva manažment výrobnej logistiky na vyššiu úroveň. Benefitom je produktívnejšia výroba vďaka precíznemu zberu dát, real-time adresným informáciám a procesom bez meškania.
 • GX Crane – prináša bezpečnejšiu manipuláciu, prevádzku a efektívne využitie mostových žeriavov. Automaticky zbiera, meria a vyhodnocuje dostupné prevádzkové parametre v reálnom čase.
 • GX Box – IoT riešenie na prepravu zamestnancov do závodov pre sledovanie vozidiel a identifikáciu cestujúcich zamestnancov tak, aby výrobné linky fungovali bez výpadkov ľudí a podnik zefektívnil zamestnaneckú dopravu.

Získajte viac informácií o riešeniach od GX Solutions:

Zákazník, vďaka dátam a optimalizovanej logistike, získava:

 • dáta v reálnom čase
 • digitalizáciu – spätná väzba v reálnom čase
 • schopnosť okamžitej reakcie
 • presný výkon práce – čo, kto, kedy
 • efektívne jazdy medzi pracoviskami a skladmi
 • vyhodnotenie hospodárnosti prepravy
 • efektívny tok materiálu
 • pružné zásobovanie
 • presné doručovanie
 • zníženie prestojov
 • efektívne využívaný priestor 
 • dokumentácia a optimalizácia procesov
 • bezpečnosť pracovníkov a prevádzky
 • základ pre automatizáciu
 • predpoklady pre industry 4.0
 • a mnohé ďalšie

Monika Krajčová
Marketing Manager, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať

Vyskúšať GX

Dohodnite si stretnutie s našimi špecialistami a pohnite svoj biznis ďalej

Dohodnúť stretnutie

Zavolajte nám na +421 918 342 804
alebo napíšte na info@gxsolutions.eu