Skip to main content

Digitálna doba prináša nové technológie, ktoré menia život a riadenie firiem. Priniesli nový potenciál aj pre monitorovací systém GX, ktorý je technológiou s ekonomickými výhodami. Tlak na šetrenie financií je neustála výzva. Mnohí máte za sebou rôzne metódy a stratégie. Osekali ste už náklady, kde sa dalo a nestačí to? Alebo áno, no prišiel jojo efekt následných zvýšených nákladov? Monitoring vozidiel, strojov a procesov je inovatívny spôsob znižovania nákladov, ktorý sa stane prirodzenou každodennou súčasťou života firmy.

Znižujte prevádzkové náklady: skôr ako začnete

Monitoring GX odhalí pomocou dát náklady na všetko elektronicky merateľné vo vašej činnosti. Pri znižovaní nákladov je potrebné zamerať sa na to, či máte nielen určené oblasti redukovania nákladov, ale či ich aj udržíte pod kontrolou natrvalo. Viete zo svojich činností a procesov, koľko obsahujú plytvania zdrojov a čo stále zbytočne platíte?

Menej výdavkov v rôznych prevádzkových situáciách

Ak dnes neviete zo svojich dostupných kontrolingových reportov vyčítať náklady na mnohé činnosti, začnite monitorovať. Vďaka sledovaniu vozidiel, techniky, objektov, obsluhy a obslužných procesov, spoznáte vyjadrenie plytvania v číslach a peniazoch. Na znižovaní prevádzkových nákladov pracujete každý deň.

monitoring vozidiel pre úspory
Monitoring vozidiel a strojov šetrí náklady - úspory z aplikačnej praxe

V jednom systéme úspora, efektivita a digitalizácia

Správa vozového parku

Používanie firemných vozidiel alebo prostriedkov

Preprava nákladu a distribúcia tovaru

Spotreba tankovanie a hospodárenie PHM

Materiálové a logistické toky

Procesy a pracovné toky

Pracovný výkon pri rôznej činnosti

Dokumentácia, administratíva a komunikácia

Bezpečnosť osôb a prevádzky

Osobná cestná a železničná preprava

Správa a zvoz odpadu

Prepájanie a zdieľanie dát

Aké je zlaté pravidlo šetrenia prevádzkových nákladov?

MonitoringGX-informácie v reálnom čase

Benefit monitoringu je digitalizácia – výrazný prostriedok šetrenia a efektivity

Digitalizujte prevádzku s monitoringom GX

Monitoring vozidiel a strojov šetrí náklady

V správny čas na správnych miestach

Náš systém je diskrétny pomocník, ktorý stráži efektivitu za každých podmienok. S rôznou funkcionalitou a technológiami ponúka veľké možnosti úsporných opatrení. Prináša služby, ktoré si dnes môže dovoliť každý. Podstata GX monitoringu je automatizácia, real-time dáta pre riadenie z faktov a flexibilita k potrebám klienta.   

Postráži efektivitu a výdavky 

  • využívanie vozidiel a prostriedkov
  • spotreba a tankovanie PHM  
  • pracovný čas a ľudské zdroje
  • činnosť strojov a nadstavieb
  • spôsob vedenia dokumentácie
  • tok informácií a procesov
  • administratíva spojená so správou
  • ďalšie situácie spôsobujúce náklady

Nezastaviteľný rast ciest na všetkých frontoch zasahuje štruktúru nákladov podnikov. Firmy si podstatne viac uvedomujú úlohu kontrolného aparátu. Túto úlohu plní práve aj monitoring vozidiel, strojov a procesov, ktorý dohliada na prevádzku z pohľadu výdavkov a strát. Priblížili sme zoznam prevádzkových tém, kde môže firma strážiť a šetriť náklady. Postupne sa im budeme venovať v našich ďalších blogoch, ktoré budú pre podniky užitočnými návodmi ako účinne znižovať náklady. 

Monika Krajčová
Marketing Manager, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať