Skip to main content

Požiadavky tejto doby sú jasné: okamžite a maximálne optimalizovať výdavky na PHM. Účinný nástroj ako to dosiahnuť je meranie a sledovanie spotreby PHM. Pre firmy je monitoring paliva pomerne známy spôsob šetrenia nákladov. Z našej dlhoročnej praxe vyplýva, že nestačí „len“  informácia o spotrebe a nakúpiť palivo čo najlacnejšie. Pre väčšie objemové a finančné úspory je dôležité zamerať sa na manipuláciu s palivom komplexne.

Meranie a sledovanie spotreby PHM vie ísť až do detailov. Správny systém stráži maximum faktorov nákladovosti pre palivo. Systém GX napríklad:

 • Prístup k PHM – menovite kto jazdí s vozidlom, pracuje na stroji
 • Kto, kedy a koľko tankoval
 • Používanie áut cez sledovanie štýlu jazdy vodičov aj vozidiel
 • Prehľad služobných a súkromných režimov používania vozidla
 • Prehľad o trasách s evidenciou jázd
 • Podklady pre rozhodovanie o optimalizácii a nákupe vozidiel
 • Evidencia pohybu a práce za každých podmienok (lokality, osoby, časy…)
 • Informácie v reálnom čase pre poskytovanie podkladov (optimalizácia, nákup vozidiel…)

Možnosti pre meranie a sledovanie spotreby PHM

1

Sledovanie tankovaní PHM

2

Sledovanie spotreby z CAN-bus/FMS

3

Meranie spotreby PHM stráži krádeže nafty

4

Tankovanie nafty z benkalorov

sledovanie tankovaní PHM s monitoringom vozidiel

1. Sledovanie tankovaní PHM

Evidencia tankovaní umožňuje kontrolu natankovaných pohonných hmôt.  Systém GX poskytuje možnosti importu tankovaní, čo zjednodušuje prácu. Doklady nemôžu byť zneužívané na neoprávnené preplácanie. Spolupracujeme so všetkými spoločnosťami na trhu, ktoré nám dokážu dodať .csv súbor s jednoznačným identifikátorom pre spárovanie s EČV vozidla. Vďaka GPS lokalizácii pohybu a identifikácii vodiča sú reporty doplnené o adresné údaje k vodičom, destináciám aj obdobiam.

2. Sledovanie spotreby z CAN/FMS

Vyčítanie údajov z CAN-bus a FMS zberníc poskytuje prehľad o spotrebe paliva a o stave nádrže.  Spotrebu môžete sledovať podľa prejedených kilometrov alebo konkrétnych režimov jázd. Systém GX poskytuje rozsah sledovania spotreby paliva v závislosti od toho, koľko údajov dovolí zbernica vyčítať. Zobrazí aktuálnu spotrebu, percentuálny stav nádrže alebo stav nádrže v litroch.
sledovanie spotreby paliva z CAN-bus a FMS
*Pri tomto spôsobe odporúčame preveriť si, aká je  schopnosť systému spolupracovať s výrobcami (rôznorodosť typov vozidiel a strojov). Odporúčame informovať sa na zoznam vozidiel a tankovacích spoločností s pripojením na zbernice. Zoznam GX systému je v oboch prípadoch široký.
Prečo nestačí iba sledovanie FMS/CAN?

V dnešnej dobe sú už bežne vybavené zbernicou nákladné i osobné vozidlá, stavebné stroje aj poľnohospodárska technika. Evidencia spotreby paliva pomocou týchto technológií môže byť však nedostatočná a často nepresná. Predovšetkým nedokáže efektívne predchádzať krádežiam PHM. Prax stále ukazuje, že odstavená technika bez dozoru alebo naopak technika v prevádzke je stále veľkým lákadlom pre špekulantov. CAN/FMS sledovanie spotreby nestráži náklady spôsobené krádežami a prelievaním nafty. Nedáva žiadne informácie o spotrebe pracovných nadstavieb. Dostatočne teda nestráži autobusy, stavebné stroje a mechanizáciu, koľajové vozidlá, špecifické technológie na vozidlách.

Meranie spotreby PHM stráži krádeže nafty

3. Meranie spotreby PHM stráži krádeže nafty

Meranie a sledovanie spotreby sú dve odlišné úrovne sledovania nákladov. Sledovanie spotreby z CAN-bus/FMS nevie sledovať náhle úbytky ani straty pri voľnobehu. GX technológia vie určiť podozrivý pohyb PHM. Meranie spotreby zabezpečujú priamo v nádrži hladinomery. Výhodou je okrem skutočnej spotreby a tankovaní aj možnosť sledovať krádeže phm, a to počas i mimo jazdy. Pohyb PHM viete kontrolovať v tabuľkových reportoch, aj graficky ako celý priebeh hladiny. Priamo na mobil dokonca príde upozornenie na neštandardný stav paliva. Ľahko zistíte náklady a straty na kilometer alebo odpracovanú hodinu.
Prečo mať nezávislý hladinomer na meranie paliva v nádrži?

V systéme GX si vyberiete, či chcete mať k dispozícii len informácie zo spomínanej zbernice alebo svoj vozový park doplníte o nezávislé meranie PHM v nádrži. Zabezpečuje kontrolu aj pre dvojnádržové vozidlá alebo vozidlá s dvojitou nádržou, kde sa prelieva nafta a hrozia výkyvy.

Výhody 

 • automaticky po nastavení alarmov (SMS/e-mail) príde upozornenie v prípade podozrenia na krádež u odstaveného vozidla
 • identifikuje „neštandardné“ úbytky paliva (kedy, koľko, kde)
 • on-line sleduje spotrebu a zostatok paliva v nádrži
 • inštalujeme ich do rôznych typov/značiek vozidiel a techniky, tzn. i tam, kde nie je k dispozícii žiadna zbernica
 • je možné inštalovať aj viac hladinomerov na jednom vozidle podľa počtu nádrží techniky
 • komplexný reporting napr. priemernej spotreby, úbytku paliva, nadspotreby oproti norme min. 2 roky spätne

4. Tankovanie nafty z benkalorov

Benkalory sú nádrže – zásobníky PHM, kde sa manipuluje s palivom vo vlastných areáloch podnikov. K tankovaniu by tak mali mať prístup len zamestnanci. Je to skutočne tak?  Cez čipové karty, najčastejšie zamestnanecké, dokážeme zabezpečiť autorizované tankovanie. Systém zabezpečuje kontrolu v podobe údajov kto koľko a kedy tankoval palivo z výdajných stojanov.
*Podmienkou takejto kontroly je vybavenosť benkaloru softvérom, ktorý nám dovolí spolupracovať.

Monitoring vozidiel s dôrazom na údaje k PHM

Pri výbere systému sa pýtajte ako dáta budú zbierané, v akej podobe ich budete dostávať, ako s nimi môžete pracovať, čo všetko uľahčia, ako ich viete ďalej použiť… Výstupy totiž slúžia pre kontrolu, plánovanie, ekonomiku aj daňové účely.  

 1. Dajte si pozor na výklad ´online sledovanie paliva´. Ak totiž dáta nemáte v reálnom čase neviete napr. o krádeži nafty. Ak o takejto udalosti neviete okamžite, určite netratíte len na nákladoch PHM.
 2. Dbajte, najmä pri vozidlách s perifériami na to, aby dáta umožnili sledovať osobitne spotrebu vozidla a jeho pracovnej nadstavby. Zníži to ďalšie náklady, najmä v súvislosti so sledovaním výkonu práce.
 3. Systém by mal byť spoľahlivý v meraní, v miere tolerancie údajov aj reportovaní. Inak ste stále v rovine odhadovaných čísel a množstiev.
 4. Overte si možnosti reportingu – aké skutočne elektronické podklady poskytuje a koľko z deklarovaného zjednodušenia procesov tvorí ručné spracovanie.
 5. Vyžadujte prepojenie s možnosťou identifikácie vodiča. Umožňuje adresne sledovať míňanie a cielene porovnávať spotreby, odhaľovať a zlepšovať prístup zamestnancov. Spojenie týchto funkcií poskytuje možnosti pre zvýšenie disciplíny, motiváciu a mzdové podmienky.
 6. Informujte sa na možnosť reportov k PHM na mieru. Je to obzvlášť dôležité, ak máte veľký a rôznorodý vozový park. Voľba systému na úrovni technológie i reportingu rozhoduje o tom, ako vám systém uľahčí výpočet nákladov na km, vyúčtovanie vozidiel a celkové hospodárenie s PHM.

Prečo sledovať PHM s GX?

Technológia GX prepája so sledovaním PHM každú aktivitu, ktorá sa viaže na jeho spotrebu a míňanie. Pomáha tak optimalizovať ďalšie náklady napr. v oblasti efektivity práce, kontovania výkonov, administratívy, prevádzky technológií na vozidle typu agregát, čerpadlo a pod. Náš systém má skúsenosti so všetkými spôsobmi sledovania PHM, so špeciálnymi mechanizmami, s integráciou dátových zdrojov, s reportami na mieru.   

 • Inštalácia na väčšinu dopravných prostriedkov
 • Unikátne vlastnosti a HW schopnosti systému
 • Záznam, vyhodnocovanie a analytika v reálnom čase
 • Všetky úrovne sledovania paliva
 • Detekcia krádeží
 • Meranie PHM pri zapnutých nadstavbách a perifériách
 • Online notifikácie
 • Komplexný aj individuálny reporting
 • Uplatnenie výdavkov na PHM vrátane nadspotreby

Tankovanie

+ Import tankovaní

+ Evidencia tankovaní – doklad vs. skutočnosť

+ Porovnanie s normou

Spotreba zo zberníc CAN/FMS

 • import tankovaní
 • evidencia tankovaní – doklad vs. skutočnosť
 • porovnanie s normou

+ Vplyv štýlu jazdy

+ Aktuálne údaje o spotrebe

+ Uplatnenie nadpostreby v daňových nákladoch

Meranie priamo v nádrži

 • import tankovaní
 • evidencia tankovaní – doklad vs. skutočnosť
 • porovnanie s normou
 • vplyv štýlu jazdy
 • aktuálne údaje o spotrebe
 • uplatnenie nadpostreby v daňových nákladoch

+ meranie PHM pri zapnutej nadstavbe (práca)

+ Notifikácie na podozrivý úbytok

+ Odhalenie krádeží 

+ Obmedzenie voľnobehov

+ Koniec bezúčelovej spotreby

+ Porovnanie spotrieb z tankovania a reálnych dát vozidla

Emília Vadócz
Marketing Specialist, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať