Skip to main content

Každá priemyselná spoločnosť môže byť pomocou digitálnej transformácie pripravená na trend priemyslu 4.0, ktorý je považovaný za štvrtú priemyselnú revolúciu. Ako dokáže zber dát vo výrobe, automatizácia, znalosť procesov a využívanie zdrojov v reálnom čase zlepšiť obslužné procesy intralogistiky? Akú rolu v tom celom hrajú telematické riešenia? Dávajú dáta v reálnom čase, odmerajú všetko merateľné. Posledný vývoj vo svete ukazuje, že včasná reakcia na zmeny a rýchle riešenie situácií  znamenajú konkurencieschopnosť.

Ako nás evolúcia optimalizácie výroby doviedla ku priemyslu 4.0

Podnikateľský svet sa mení a s ním aj nástroje s ktorými napredujete. Kým v priemysle 1.0 “valcovali” svet parné stroje a mechanizácia, začiatok 20. storočia znamenal začiatok druhej priemyselnej revolúcie. Hlavným hýbateľom vtedy bola masová produkcia a vývoj strojov na elektrickú energiu. Okolo roku 1970 tretia priemyselná revolúcia priniesla využitie elektroniky a informačných technológií (IT) na ďalšiu automatizáciu výroby na výrobnej linke. Priemysel 4.0 posúva automatizáciu a výmenu údajov vo výrobných technológiách opäť na ďalší level. Taktovku preberajú kybernetické fyzické systémy, internet vecí, cloud computing, až robotizácia. To čo bolo včera scifi, začína byť realita, na ktorú sa treba pripravovať. Ako sa v tom celom zorientovať a kde začať pri adaptácii a transformácií svojho podniku?

Nezastaviteľné trendy v evolúcii priemyslu nám ukazujú aká nevyhnutná je postupná digitalizácia podniku. Postupnými krokmi, akými sú napríklad zber dát, ich používanie a práca s nimi, inovačná stratégia, aktívny prístup na rôznych úrovniach, príprava zamestnancov, dokážete svoju firmu prirodzene priblížiť k štvtej priemyselnej revolúcii. 

Digitálna transformácia je konkurenčná výhoda

        Každý výrobný podnik je komplexný živý organizmus pozostávajúci z procesov, materiálov, techniky, logistiky a zamestnancov. Všetky súčasti sú dôležité a iba ich plynulá súhra povedie k výrobku dostatočnej kvality a načas. Pokiaľ sa niečo zasekne, výrobný kolotoč sa spomalí, objavia sa problémy a firma už zákazky nemusí zachrániť. Vedeli ste ale to, že vaša výroba môže byť produktívnejšia za každých podmienok a už od začiatku digitálnych aktivít?

Firemný organizmus, kde jednotlivé zložky na seba navzájom nadväzujú a vytvárajú synergie. To, čo ich spája je digitalizácia a zber dát v reálnom čase, ktoré následne zlepšujú komunikáciu, prehľad, spätnú väzbu, pohyb techniky a materiálu i organizáciu ľudí.

Zber dát real time je vstupenka pre smart logistiku

Predpokladmi pre digitalizáciu logistických procesov sú jednoznačne kvalitné dáta, možnosť dátových prepojení a teda trefa na správne riešenie, ruka v ruke s pripravenosťou na zmeny. Začiatok novej éry vo vašej firme môže vyzerať tak, že upustíte od papiera, domnienok a názorov pracovníkov, obmedzíte pochybenie ľudského faktora a identifikujete plytvanie zdrojov. Digitálna transformácia vášho podniku bude mať za cieľ zber dát, vďaka ktorým spoznáte skutočný stav procesov a využívanie kapacít v reálnom čase. Z relevantných dát môžete potom vytvárať metriky a robiť rozhodnutia, ktoré zlepšia riadenie zásobovacieho reťazca a prevádzku logistiky. Ak chcete napredovať, digitalizáciu jednoducho skôr či neskôr musíte do svojich procesov výrobnej logistiky implementovať. Výsledkom bude flexibilita a plynulosť výroby, elektronizácia procesov, efektívnejšie riadenie výroby a ľudí. 

Až dve tretiny podnikov si uvedomuje, že by vplyv koronakrízy zvládli lepšie, ak by boli digitalizované.

Bola by vaša spoločnosť lepšie pripravená na koronakrízu, ak by boli vaše procesy digitalizované a automatizované? Až 81% firiem potvrdilo aká je digitalizácia dôležitá. Polovica si jednoznačne uvedomuje dôležitosť dát.

Zdroj Industry4um.sk

◼︎áno ◼︎nie ◼︎čiastočne ◼︎nemáme k dispozícii potrebné analýzy ◼︎neviem 

GX industry riešenia pomôžu s automatizáciou

             Načas, kvalitne a bez chybovosti sú tie najvyššie ciele, ktoré vám dáta umožnia dosiahnuť pri súčasných nárokoch vyrábať najmä čoraz rýchlejšie. V GX Solutions vytvárame účinné nástroje, ktoré umožňujú širokú škálu aplikácií v logistike. Inovácie nemusia automaticky znamenať skok na robotiku namiesto zamestnanca vo výrobe. Môžu začínať prechodom z papiera na elektronickú formu, z ručných procesov na automatizáciu, z dedičných informácií na digitálne reporty v reálnom čase, z chybového Excelu na spätnú väzbu v reálnom čase. Ďalšie smart riešenia, ako bezpečnosť zamestnancov vďaka antikolíznemu systému GX active safety, inteligentná logistika so smart paletou, či presná lokalizácia objektov, môžu byť ďalšími vítanými bonusmi pre firmu otvorenú inováciám.
V GX Solutions ponúkame rôzne služby, ktoré prinášajú praktické riešenia. Napríklad GX TIL je platforma pre riadený tok materiálu a informácií, vďaka čomu posuniete obslužné procesy na úroveň inteligentnej výroby. GX store je vhodný pre optimalizáciu intralogistiky pri používaní rôznej manipulačnej techniky. GX box je smart riešením, ktoré zbiera a integruje dáta o preprave zamestnancov do nadradených systémov závodov pre vyhodnotenie efektivity a nákladovosti dopravy. 

Prehľad o ľuďoch, materiáloch, logistike, výrobe

  • zber dát v reálnom čase
  • spätná väzba v reálnom čase
  • monitoring výkonu
  • digitálny reporting práce
  • inteligentná logistika
  • riadenie ľudí
  • minimalizácia ľudského faktora
  • riadenie zásobovacieho reťazca
  • operatívne riadenie výroby

GX smart riešenia pre širokú škálu aplikácií v skladovej, distribučnej a výrobnej logistike

Automatizácia procesov vs. ľudský faktor

                Zber dát v reálnom čase je vstupná brána k digitálnej transformácii. Aj keď sú firmy naučené na používanie papiera a svojho vlastného úsudku, v dnešnej dobe je automatizácia procesov lepším riešením. Kroky vedúce k digitalizácii logistiky , začínajúcej zberom relevantných dát, vedú k minimalizácii ľudského faktora a k reálnemu poznaniu stavu procesov. Výsledky týchto analýz vám pomôžu k flexibilnejšiemu a úspešnejšiemu riadeniu výroby. Na rozdiel od ľudského faktora, ktorý sa často môže mýliť, digitalizácia výrobného procesu sa neriadi názormi a úvahami, ale skutočnými faktami a dátami. Pokiaľ je digitalizácia súčasťou vašej stratégie, ľahko si udržíte alebo predbehnete konkurenciu.

Zlepšíte normovanie výroby 

Papierovo napíše v spoločnosti ktokoľvek všeličo. Ako sa hovorí: “papier znesie všetko”. Elektronicky dostanete vždy lepšiu a najmä presnú spätnú väzbu. Vďaka tomu uvidíte aký majú rozhodnutia reálny dopad a získate okamžitú spätnú väzbu na plnenie alebo neplnenie plánov. 

Predpoklady pre automatizáciu a robotizáciu 

Digitalizácia dáva predpoklady k automatizácii a tá neskôr k robotizácii. Všetko však začína zberom dát a komunikáciou, ktoré musia byť v reálnom čase. Všetko ostatné spôsobí časový posun a kým sa k vám informácie dostanú, merania sú veľakrát už zbytočné.   

Tovar má byť na určenom mieste a výrobok vyrobený v čase. Podstata je vedieť, ako sa to v čase deje. V reálnom čase chcem vedieť, či to stihneme; kde sa mešká a prečo; koľko je materiálu; ktorý materiál a ľudia budú v procese chýbať, čo majú ľudia robiť atď. K tomu pomáha monitoring a naše riešenia, ktoré to posunú do ,live režimu‘. Takže v skratke povedané, naše riešenia zbierajú dáta a sprístupňujú informácie v reálnom čase. Ak riešite procesy so spätnou väzbou, výroba môže presne vykonávať svoju prácu. To je dosť dobrý podklad, na ktorom sa dá stavať, z ktorého vychádzať, plánovať, optimalizovať…“

Juraj Kozica | etrend.sk

Ukážka smart industry riešenia v oblasti logistiky

Prepraviť denne viac ako 8000 pracovníkov zvládne iba komplexný informačný telemetrický systém. Výsledkom je predovšetkým plynulá produkcia bez výpadkov. Prečítajte si ako GX Solutions pomáha efektívne prepraviť tisíce zamestnancov denne do závodov VolksWagen.

V logistike dominujú technologické inovácie

           Na Slovensku sa nachádza množstvo moderných výrobných hál, skladov a areálov, ktoré sú nové a sú vybudované so zreteľom na digitalizáciu. Nájdeme tu však aj veľa starších hál, v ktorých čase vzniku nebolo ani len počuť o digitálnej ére. Tak či onak – pokiaľ moderné ale aj staršie prevádzky strácajú svoju konkurencieschopnosť v porovnaní s ázijskými či západnými firmami, je potrebné niečo zmeniť. Smart industry riešenia môžu byť tým správnym krokom pre moderné, flexibilné, stále živé a digitálne prostredie.  

 

Plynulý pohyb materiálu a procesov znamená plynulú výrobu

           Stratégia Industry 4.0 má zmysel a nezáleží pritom, či je vaša hala nová alebo stará. Technológie máme, hlavným spomalením dnes často ostáva príprava podnikov na digitálnu éru a interný marketing.  Najvyšším cieľom industry 4.0 pre výrobný proces je síce implementácia robotiky, zber dát a elektronizácia sú prvým krokom digitálnych aktivít. Vo výsledku to prinesie aj lepšiu dopravu, vyššiu bezpečnosť, spoľahlivejšiu lokalizáciu,´live´režim procesov a posun logistiky na smart úroveň. Nie je to však iba o technológiách, ale hlavne o ekonomickej príprave a nastavení ľudskej mysle na zmeny.  Automatizácia procesov vo výrobe nasmeruje každú časť na novú cestu a podnik sa môže tešiť na vyššie predaje, model riadený dopytom a spokojnosť zákazníkov. 

Monika Krajčová
Marketing Manager, GX SOLUTIONS, a.s

Kontaktovať